Izveidots mednieku apmācību laukums

03.09.2018.

Aizkraukles rajona partnerība devās pārbaudē uz Neretas novada Mazzalves pagastu. Mednieku klubs “Vecmēmele” ir īstenojis projektu “Mednieku apmācības laukuma izveide”, kura ietvaros ir izveidots laukums un iegādāta šķīvīšu metamā mašīna.

Projekta mērķis – ieinteresēt un iesaistīt medību procesā vietējās teritorijas – Neretas novada Mazzalves, Zalves un Pilskalnes pagastu iedzīvotājus, jauniešus, apmācot tos medību iemaņām, praksei, drošības tehnikai, medījamo dzīvnieku selekcijas pasākumiem augstvērtīgu medību trofeju iegūšanai, medību infrastruktūras veidošanai (medību torņu būvniecība, „vārnu kāju” veidošana), attīstot šaušanas prasmi, izmantojot lidojošo māla šķīvīšu stendu, organizēt sacensības vietējo iedzīvotāju un mednieku starpā šaušanā pa lidojošu māla šķīvīti.

Projekta publiskā finansējuma summa 13 646,32 EUR.

Komentāru nav
Pievienot komentāru
Tuvākie notikumi
Visi