Ar otām un akmeņiem pa senatnes pēdām

13.08.2018.

Jaunjelgavas gleznotājas šogad devās jau piektajā radošajā ekspedīcijā uz Kurzemi. 27. jūlija rītā mūsu ceļš veda uz Kaltenes Kalvām. Aptuveni 1,5 km attālumā no Kaltenes jūrmalas mežā atrodas lieli akmens krāvumi, kas tiek dēvēti par kalvām. Līdzīgi veidojumi nevienā citā Latvijas piekrastē nav sastopami. Dabas pētnieki uzskata, ka šie vaļņveidīgie akmeņu krāvumi, kas vēlāk apauguši ar mežiem, veidojušies pirms vairākiem tūkstošiem gadu, atkāpjoties Baltijas ledus ezeram. Tomēr vietējiem iedzīvotājiem ir savs nostāsts, ka  “Sen senos laikos vells ness’ akmeņs’ no Zviedrijs’ uz Talsim, lai būvēt desmito pakaln’, bet darijs’ to tik lēn’, ka nav paspējs’ pa tums’. No rīt’, nodziedot vietējam Kaltens’ gailim, tas nomet’ akmeņs’ kur pagadās.” Tas, kurai versijai ticēt, lai paliek pašu ceļotāju ziņā. Pastāv jau arī viedoklis, ka kalvas senatnē bijušas svētvietas. (no latvia.travel.lv) Gleznotājām, aplūkojot šo dabas skaistumu, radās ierosme jauniem darbiem un projektiem, mākslinieciskajām aktivitātēm.

Sekojot Rojas Kino brīvdienu labākajām tradīcijām, šogad ar savu performanci kuplināt valstī populāro pasākumu bija aicināta arī Jaunjelgavas Kultūras veicināšanas biedrība. Mūsu novada mākslinieču veidotajā mākslas notikumā “Akmeņi latvieša dzīvē un sadzīvē” ir asprātīgi apspēlēta ideja par akmeņu vietu katra indivīda dzīvē un tautas sadzīvē vispār.  Visas kopā un katra individuāli, publiku tieši iesaistot, apspēlējām un aprunājām akmeņu lietas, to pielietojumu, arī tautas garamantās rodamo gudrību par akmeņiem. Kupli apmeklētā pasākuma dalībniekiem radās priekšstats par Sēlijas, it īpaši Jaunjelgavas akmeņu dabu un skaistumu, bija gan smiekli un ieinteresētība, gan pirmā mirkļa neizpratne vai pat sašutums, ka te nu gan kaut kas neesot īsti riktīgi.

Pēc Rojas kultūras dzīves organizētāju un viesu viedokļa, arī dalībnieku domām, performance bija izdevusies un ļaudīm radās priekšstats, kur atrodas Jaunjelgava un interese apciemot mūsu pilsētu, novadu.

Performance tika organizēta mūsu biedrības projekta ”Ar otu un printeri pa senatnes pēdām” Nr. Nr. 18-04-AL08-A019.2201-000010 ietvaros. To atbalsta Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakš pasākums ”Darbību īstenošana saskaņā ar SVVA stratēģiju” pie biedrības “Aizkraukles rajona partnerība”.

Kultūras veicināšanas biedrības vārdā, Vaira Lejniece

Komentāru nav
Pievienot komentāru
Tuvākie notikumi
Visi