Pļaviņu sporta klubs “Skanste” projekta ievaros iegādājas velosipēdus un iedzīvotājiem piedāvās velodarbnīcas aprīkojumu

10.07.2018.

Lai popularizētu velosportu Pļaviņu novada iedzīvotāju, īpaši jauniešu, vidū un iesaistītu tos aktīvā brīvā laika pavadīšanā, sporta klubs “Skanste” īsteno projektu “Par kustīgu dzīvesveidu”.

Sadarbībā ar Aizkraukles rajona partnerību, ar Eiropas Savienības fondu finansējumu un Pļaviņu novada domes līdzfinansējumu iegādāti velosipēdi un tehniskais aprīkojums velosipēdu remontam. “Skanste” treniņu vajadzībām iegādājusies piecus MTB sacīkšu velosipēdus, piecus šosejas velosipēdus, darbnīcas instrumentus un aprīkojuma komplektu. Iepirkuma rezultātā par velosipēdu un tehniskā aprīkojuma piegādātāju izraudzīts SIA “MySport”.

Projekts paredz Pļaviņu novadā radīt iespēju jebkuram interesentam bez maksas veikt sava velosipēda apkopi un remontu, kā arī saņemt konsultācijas. Tāpat projektā tiks iesaistīti un velosportā apmācīti jaunieši. Veicot anketēšanu un atlasi, jau izraudzīti 7 jaunieši, kam būs pieejams inventārs un konsultācijas.

Pļaviņu sporta kluba “Skanste” projekts “Par kustīgu dzīvesveidu” saņēmis atbalstu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atklātā projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros.

Projekta kopējās izmaksas ir 18 315 EUR, no tām 90% ir ELFLA finansējums, 10% – Pļaviņu novada domes līdzfinansējums.

Pļaviņu sporta klubs “Skanste” dibināts 2009. gadā ar mērķi apvienot un atbalstīt Pļaviņu novada iedzīvotājus, kurus interesē sports un aktīvā atpūta, veicināt un popularizēt aktīvās atpūtas un sporta pasākumus Pļaviņu novadā un Latvijā, kā arī organizēt sporta sacensības un notikumus, aktīvās atpūtas pasākumus.

Par iespējām izmantot darbnīcas aprīkojumu velosipēdu apkopei un saņemt konsultācijas, iedzīvotāji var sazināties ar biedrības “Skanste” pārstāvjiem: Kasparu Meinuzu, 29114387, Aivaru Bardovski, 26462756.

Komentāru nav
Pievienot komentāru
Tuvākie notikumi
Visi