Brīvdienu centra izveide Zalves pagasta Sproģu ciemā

10.07.2018.

Biedrība ‘’Pumpuriņi’’ iesniedza Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas lauku attīstības programmas 2014.-2020.g. apakšpasākumā ‘’Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības strātēģiju’’ ietvaros projektu ‘’Brīvdienu centra izveide Zalves pagasta Sproģu ciemā’’. Projekta Nr. 17-04-AL08-A019.2201-00002.

Projekts ir izvērtēts, ir pieņemts lēmums, ka projekts atbilst noformēšanas prasībām un publiskā finansējuma saņemšanas nosacījumiem.

Izstrādātā projekta attiecināmās izmaksas ir EUR 1993,71, projekta īstenošanas gadījumā atbalsta saņēmējs saņem publisko finansējumu EUR 1794,33.

Projekts tiks īstenots Sproģu ciemā, adresē ‘’Bērnudārzs -2’’.

Projekta mērķis – nodrošināt lietderīgi, interesanti un radoši pavadīt brīvo laiku, tādejādi attīstot radošumu un gaumi, veicināt mūžizglītību visām paaudzēm, veicināt uzņēmējdarbību, veidot priekšstatus par latviešu tautas kultūras mantojumu, caur rokdarbiem un citām aktivitātēm.

 

Biedrības ‘’Pumpuriņi’’ locekle Iveta Muraška

Komentāru nav
Pievienot komentāru
Tuvākie notikumi
Visi