Jūnijā notiks interaktīvi un praktiski semināri par viesmīlību un tūrismu Sēlijas Salās

10.06.2018.
  1. gada 22. un 29. jūnijā Sēlijā notiks semināri par lauku tūrisma produktu attīstību un pakalpojumu sniedzēju labbūtību mazajās apdzīvotajās vietās, kas ir turpinājums jau 2017. gada nogalē uzsāktajai „Sēlijas Salu” inciatīvai.

Daudzu gadu garumā tūristu skaits Latvijā turpina pieaugt, un arī 2017 .gadā šo skaitu nemazināja pat lietainā un vēsā vasara, tomēr „Lauku ceļotāja” apzinātie dati norāda, ka ir vērojama tendence, ka no aprites iziet tie tūrisma pakalpojuma sniedzēji, kuri nenotur pietiekami augstu kvalitātes latiņu, neseko klientu prasībām un vajadzībām. Turpretī kvalitatīvs piedāvājums joprojām ir pieprasīts – gan naktsmītņu, gan ēdināšanas, gan apskates saimniecību, gan citu pakalpojumu kontekstā.

17 mazas apdzīvotas lauku vietas Sēlijā ir kā pērles ar brīnišķīgu un unikālu, turklāt katrā vietā ļoti atšķirīgu stāstu un objektiem, kas ir interesants apskatei ne vien tuvajiem kaimiņiem, bet ikvienam Latvijas vai ārvalstu iedzīvotājam. Kā veidot, uzturēt un pilnveidot tūrisma piedāvājumu, kas piepildītu dažādo ceļotāju gaidas un vēlmes, vienlaikus neiztukšojot arī pakalpojuma piedāvātāju emocionāli un fiziski? Kādas ir šī brīža aktuālās tūrisma nozares tendences? Kā padarīt piedāvājumu unikālu un pilnveidot to, lai ciemiņi atgrieztos un ieteiktu piedāvājumu arī citiem? Atbildes uz šiem un citiem jautājumiem projekta „Sēlijas Salas” ietvaros meklēsim divās jūnija piektdienās.

 

Seminārs „Ielīgošana Sēlijas Salu viesmīlībā” norisināsies 22. jūnijā, piektdienā, Elkšņu kultūras namā, Viesītes novadā no plkst. 10.00 līdz 14.30.

Dienas pirmajā daļā paneļa sesijā ar pašvaldību pārstāvjiem no Sēlijas Salu teritorijas tiks diskutēts par tūrisma attīstības stratēģijām, plānotajām aktualitātēm, sinerģiju starp novadu un kopienu rīcību, kā arī par sadarbības veicināšanu starp dažādām iesaistītajām pusēm veiksmīgāka piedāvājuma nodrošināšanai.

Semināra otrajā daļā notiks interaktīva un praktiskiem piemēriem bagāta darba sesija kopā ar tūrisma nozares eksperti un sociālpsiholoģisko treniņu vadītāju Dzintru Līci par to, kā vissekmīgāk veidot attiecības starp pakalpojumu sniedzējiem un klientiem/tūristiem; kā saglabāt noturību ikdienas darbībā, kas ļauj nezaudēt enerģiju un palīdz saglabāt prieku darbā ar cilvēkiem; kā būt atvērtam pārmaiņām.

 

Seminārs „Tūrisma piedāvājumi Sēlijas Salās” norisināsies 29. jūnijā, piektdienā, Biržu tautas namā, Salas novadā no plkst. 10.00 līdz 14.30.

Par jaunākajām tūrisma attīstības tendencēm Latvijā, iespējām tās efektīvi izmantot un praktiskus padomus par sevis pozicionēšanu un komunikāciju piedāvājuma pilnveidē ziņos Latvijas Investīciju attīstības aģentūras tūrisma departamenta vadītāja Inese Šīrava un Latvijas Lauku tūrisma asociācijas “Lauku ceļotājs” direktore Asnāte Ziemele. Semināra otrajā daļā trīs paralēlās darba sesijās eksperti un Sēlijas Salu tūrisma produktu piedāvātāji diskutēs par veiksmes stāstiem un labajām praksēm, kas pārņemamas citviet, kā arī iziaicnājumiem un iespējamiem to risinājumiem.

 

 Pasākumos īpaši  aicināti piedalīties  Sēlijas  Salu  tūrisma piedāvājuma veidotāji, kuri  jau  vairākkārtīgi  iesaistījušies

 aktivitātēs, tāpat aicinām arī visus Sēlijas Salu veidošanas atbalstītājus un kopienu pārstāvjus, vietējo rīcības grupu

 pārstāvjus, Sēlijas  Salu novadu  pašvaldību  attīstības  daļas, tūrisma,  uzņēmējdarbības,   kultūras  jomu  pārstāvjus,

 plānošanas  reģionu  pārstāvjus  un  ikvienu  citu,  kas  vēlas  uzzināt  vai  iesaistīties  Sēlijas  salu  tūrisma potenciāla

 pilnveidē.

 

Informācija par semināriem pieejama arī mājaslapā: https://www.facebook.com/selijassalas/

Aicinām pieteikt dalību, sazinoties telefoniski vai rakstiski –

Zanei Puriņai, Latvijas Lauku forums, t. 28855427, e-pasts: laukuforums@gmail.com

 

Aktivitātes notiek Lauku partnerības “Sēlija”, Aizkraukles rajona partnerības un Daugavpils un Ilūkstes novadu lauku partnerības “Kaimiņi” starpteritoriālās sadarbības projekta „„Sēlijas salas” – tematiskais tūrisms mazajās lauku apdzīvotajās vietās kā ekonomiskās un sociālās izaugsmes veicinātājs Sēlijā”, akronīms „Sēlijas Salas”, ietvaros. Projekts „Sēlijas Salas” tiek īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākumā 19.3. “Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība“, projekta vadošais partneris ir biedrība Lauku partnerība „Sēlija”.

 

Projekta mērķi: Veicināt līdzsvarotu ekonomisko un sociālo attīstību Sēlijas teritorijā, aktivizējot Sēlijas mazās apdzīvotās vietas – „salas”. Sekmēt uzņēmējdarbības un darba tirgus attīstību reģionālā līmenī, kā arī kopējo reģiona atpazīstamību nacionālā un starptautiskā līmenī. Uzlabot „salu” ekonomisko potenciālu konkurētspējīgu tūrisma produktu un kopēja mārketinga attīstībai, kam pamatā ir tradicionālās vērtības un vienota koncepcija.

Komentāru nav
Pievienot komentāru
Tuvākie notikumi
Visi