Jaunas apskaņošanas iekārtas Kokneses kultūras namā

10.04.2018.

Jaunas apskaņošanas iekārtas Kokneses kultūras namā

Lai uzlabotu pasākumu apskaņošanas kvalitāti, Kokneses kultūras nama lielajā skatītāju zālē ir uzstādītas viena  no jaunākajām, modernākajām, skaņu aparatūrām, kas atbilst mūsdienu kvalitātes prasībām – Subbass skandas Action 118A, Skandas Event 208A un iekares sistēma  AX Event 208.

Izmantojot jauno aprīkojumu, kultūras nama darbiniekiem turpmāk būs  iespēja veidot kvalitatīvi apskaņotus pasākumus – viesmākslinieku koncertu piedāvājumu Kokneses novada iedzīvotājiem, filmu demonstrējumus, prezentācijas, pašvaldības, izglītības iestāžu, vietējo biedrību, jauniešu, pašdarbnieku kolektīvu pasākumus, koncertus u.c.

 

Skandas iegādātas, pateicoties Lauku atbalsta dienesta LEADER programmas projektam „Skaņu aparatūras iegāde Kokneses kultūras namam”. Projekta mērķis ir nodrošināt mūsdienu prasībām atbilstošu Kokneses kultūras namā rīkoto pasākumu apskaņošanas kvalitāti, palielinot pašvaldības kultūras dzīves organizatoru iespējas veidot daudzpusīgāku kultūras pasākumu programmu Kokneses novada iedzīvotājiem un viesiem un sekmējot bagātīgas kultūrvides attīstību Kokneses novadā un blakus esošajās teritorijās. Skandu piegādei tika veikta cenu aptauja, aparatūru piegādāja uzņēmums SIA “Rock Distribution”. Paldies Kokneses kultūras nama darbiniekiem par līdzdalību projekta īstenošanā!

Skandu iegādes izmaksas ir 12 027,40 eiro, tajā skaitā 90% jeb 10 824,66 eiro – Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA atbalsts un 10% jeb  1202,74 eiro – Kokneses novada domes līdzfinansējums. Projekta numurs: 17-04-AL08-A019.2201-000005.

Projekts veicina vietējo iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanos un nodrošina Kokneses novada attīstības programmā izvirzīto mērķu sasniegšanu.

Par ELFLA: https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_lv

Komentāru nav
Pievienot komentāru
Tuvākie notikumi
Visi