Novada kultūras kolektīviem būs jauni tērpi

01.11.2017.

Kokneses novads var lepoties ar lielu skaitu dažādu kultūras kolektīvu. 2016.gada nogalē izveidojušies divi jauni vidējās paaudzes deju kolektīvi – “KOKNA” un “Rats”.

Lai atbalstītu gan jauno, gan esošo kolektīvu darbību, dome Lauku atbalsta dienestā iesniedza projektu „Latviešu tautas tērpu un kora tērpu iegāde Kokneses novada kolektīviem” un ir saņēmusi lēmumu par ES fondu finansējuma piešķiršanu tērpu iegādei.

Tērpi nepieciešami, lai Kokneses novada sabiedrību iesaistītu sabiedriskajās aktivitātēs un kultūras kolektīvi kvalitatīvā estētiskā noformējumā piedalītos Latvijas simtgades koncertos. Par projekta līdzekļiem tērpi un tautas tērpu aksesuāri tiks iegādāti Kokneses jauniešu deju kolektīvam, jauniešu deju kolektīvam “KĀRE”, I.Gaiša Kokneses vidusskolas deju kolektīvam “Kāpēc”, vidējās paaudzes deju kolektīviem „Rats” un „KOKNA”, sieviešu korim „Anima”. No pašvaldības budžeta tērpi tiks iegādāti VPDK “Liepavots” un VPDK “Irši”. Daudzas dejas prasa noteiktu novadu un stilu tautas tērpus un koncerttērpus, kuri ir nepieciešami, lai veiksmīgi varētu piedalīties svētku skatē, gan pašos svētkos. Īpaši nozīmīgs ir fakts, ka tuvojas 2018.gads, kad notiks Vispārējie latviešu Dziesmu un Deju svētki. Deju un koru kolektīvi ikdienā rūpējas par nemateriālā kultūras matojuma saglabāšanu un novada tradīciju popularizēšanu. Kolektīvi veiksmīgi piedalās skatēs, aktīvi koncertē gan novadā, gan ārpus Latvijas dažādās valstīs.

Tērpus šūs V.Bļinkovas individuālais uzņēmums “Māksla”.

Projekta mērķis ir veicināt nacionālā nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana, izveidojot un uzlabojot deju un kora kolektīvu vizuālo tēlu, gatavojoties XXVI Vispārējiem latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkiem.

Projekta izmaksas ir 18 492,31 eiro, tajā skaitā 14 570,50 eiro – Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atbalsts un 3921,81 eiro – Kokneses novada domes līdzfinansējums. Projekta Nr.17-04-AL08-A019.2201-000006.

Projekts veicina vietējo iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanos un nodrošina Kokneses novada attīstības programmā izvirzīto mērķu sasniegšanu.

Par ELFLA: https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_lv

Komentāru nav
Pievienot komentāru
Tuvākie notikumi
Visi