Kokneses kultūras namā uzstādīs jaunu skaņas aparatūru

01.11.2017.

Lauku atbalsta dienests ir apstiprinājis Kokneses novada domes iesniegto projektu „Skaņu aparatūras iegāde Kokneses kultūras namam”. Līdz šim pasākumiem kultūras nama darbinieki izmantoja tikai pārvietojamo aparatūru (skandas), kas ir nolietojusies, ar būtiskiem apskaņošanas defektiem, lietota vairāk kā 10 gadus gan darbam kultūras nama zālē, gan ārpus zāles novadā notiekošajos pasākumos estrādē, novada svētkos u.c. Šādā veidā to izmantojot, tehnika nolietojas ļoti ātri un zaudē apskaņošanas kvalitāti. Pateicoties LEADER programmas atbalstam, Kokneses kultūras nama lielajā skatītāju zālē tiks uzstādītas jaunas skandas ar patstāvīgu stiprinājumu pie zāles sienām.

Projekta mērķis ir nodrošināt mūsdienu prasībām atbilstošu Kokneses kultūras namā rīkoto pasākumu apskaņošanas kvalitāti, palielinot pašvaldības kultūras dzīves organizatoru iespējas veidot daudzpusīgāku kultūras pasākumu programmu Kokneses novada iedzīvotājiem un viesiem un sekmējot bagātīgas kultūrvides attīstību Kokneses novadā un blakus esošajās teritorijās. Skandu piegādei tika veikta cenu aptauja, aparatūru piegādās uzņēmums SIA “Rock Distribution”.

Skandu iegādes izmaksas ir 12 027,40 eiro, tajā skaitā 90% jeb 10 824,66 eiro – Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA atbalsts un 10% jeb  1202,74 eiro – Kokneses novada domes līdzfinansējums. Projekta Nr.17-04-AL08-A019.2201-000005.

Projekts veicina vietējo iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanos un nodrošina Kokneses novada attīstības programmā izvirzīto mērķu sasniegšanu.

Par ELFLA: https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_lv

Komentāru nav
Pievienot komentāru
Tuvākie notikumi
Visi