IEPIRKUMS „Biroja tehnikas piegāde ar uzstādīšanu"

19.04.2016.
sakarā ar izmaiņām Tehniskajā specifikācijā – pārtraukta iepirkuma procedūra par biroja tehnikas iegādi Aizkraukles rajona partnerības vajadzībām.

IEPIRKUMS„Biroja tehnikas piegāde ar uzstādīšanu (instalētas programmas) Latvijas Lauku attīstības programmas 2015.–2020.gadam pasākumā “Aizkraukles rajona partnerības sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.-20120.gadam īstenošana – darbības nodrošināšana, teritorijas aktivizēšana” Biroja_tehnika_Aizkraukle_cenu_aptauja

Tuvākie notikumi
Visi