Aizkraukles rajona partnerībai apstiprināts atbalsts Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākumā “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)”

26.08.2015.

MK_125
Stratēģijas izstrādi regulē MK noteikumi Nr.125 20.punkts – vietējai rīcības grupai četru mēnešu laikā Lauku atbalsta dienestā ir jāiesniedz sabiedrības virzīta vietējās attīstības stratēģija.

Tuvākie notikumi
Visi