Kokneses kultūras namā jaunas apskaņošanas iekārtas

11.12.2018.

Lai uzlabotu pasākumu apskaņošanas kvalitāti, Kokneses kultūras nama lielajā skatītāju zālē ir iegādāta viena no jaunākajām un modernākajām skaņu aparatūrām —   “Subbass” skandas “Action 118A”, skandas “Event 208A” un iekares sistēma “AX Event 208”. Aparatūra atbilst visām mūsdienu kvalitātes prasībām, un, izmantojot jauno aprīkojumu, kultūras nama darbiniekiem turpmāk būs iespēja veidot kvalitatīvi apskaņotus pasākumus — viesmākslinieku koncertus, demonstrēt filmas, prezentācijas, rīkot pašvaldības, izglītības iestāžu, vietējo biedrību, jauniešu un  pašdarbnieku kolektīvu pasākumus.

Skandas iegādātas, īstenojot Lauku atbalsta dienesta administrēto LEADER programmas projektu “Skaņu aparatūras iegāde Kokneses kultūras namam”.  Projekta mērķis ir nodrošināt mūsdienu prasībām atbilstošu Kokneses kultūras namā rīkoto pasākumu apskaņošanas kvalitāti, palielinot pašvaldības kultūras dzīves organizatoru iespējas veidot daudzpusīgāku kultūras pasākumu programmu novada iedzīvotājiem un viesiem, sekmējot bagātīgas kultūrvides attīstību.

Skandu piegādei tika veikta cenu aptauja, aparatūru piegādāja uzņēmums SIA “Rock Distribution”.

Kopējās attiecināmās izmaksas — 12 027,40 eiro, apstiprinātais publiskais finansējums — 10 824,66 eiro.

Tuvākie notikumi
Visi