Biedri

Nr.p.k. Vārds, uzvārds Pārstāvniecība
1 Ieva Klauža SIA “Vējkalni-Miki”
2 Vineta Geršebeka Fiziska persona
3 Andris Miglāns SIA “Sili M”
4 Madara Vēvere Fiziska persona
5 Guna Zablocka Biedrība “Daugavas ielejas”
6 Dzintra Cepure Biedrība “Kalnaziedu godi”
7 Signe Sniedze Biedrība “Austras biedrība”
8 Ilze Pabērza Biedrība “Bites”
9 Andra Simanova Biedrība “Ekociemats”
10 Gundega Vēvere Biedrība “Greblis”
11 Kārlis Slavietis Mednieku klubs “Koknesis”
12 Jānis Bērziņš Mednieku klubs “Ķepanis”
13 Dzintra Noreika Biedrība “Pumpuriņi”
14 Iveta Ločmele Biedrība “Staburags”
15 Arvīds Pīpkalējs Biedrība “Sporta klubs “Vietalva””
16 Ināra Vītola Biedrība “Stendera klubs”
17 Anita Mellace Biedrība “Aizkraukles novada pensionāru biedrība”
18 Iveta Krastiņa Biedrība “Kopsolis”
19 Silvija Brīgere Biedrība “Galaktika”
20 Raina Līcīte Biedrība “Irsis”
21 Ingūna Juhņēviča Biedrība “JES”
22 Alita Kluša Biedrība “Klintaines Dzirnas”
23 Mirdza Brūniņa Biedrība “Neretas papardītes”
24 Lidija Ozoliņa Biedrība “Upmales mantinieki”
25 Diāna Ruģele Biedrība “Valles klēts”
26 Iveta Arāja Biedrība “Vēveri”
27 Agita Pērse Biedrība “Zaļais Pulss”
28 Nauris Beļūns Biedrība “Saules sporta klubs”

 

Tuvākie notikumi
Visi