Biedri

  BIEDRS PĀRSTĀVIS
1 Kokneses novada dome Ieva Rusiņa
2 Aizkraukles novada dome Ilona Kāgane
3 Jaunjelgavas novada dome Guntis Libeks
4 Pļaviņu novada dome Olita Znotiņa
5 Skrīveru novada dome Liene Paukšte-Uzula
6 Neretas novada dome Solvita Bukša
7 Vecumnieku novada dome Iveta Radziņa
8 Fiziska persona Jānis Freimanis
9 Lauksaimniecības pārstāve Ineta Sproģe
10 Fiziska persona Regīna Grīnblate
11 Biedrība “Laime saimē” Larisa Freija
12 Biedrība „Koknesei” Dace Grīsle
13 Biedrība „Ērberģietes” Žanna Miezīte
14 Biedrība „Mednieku klubs “Vecmēmele”” Atis Duks
15 SIA “KS Risinājumi” Kaspars Sniedzītis
16 SIA “BRZA Agro” Udo Pērsis
17 SIA “GFK centrs” Jānis Zariņš
18 Biedrība “Jauktā kora Aizkraukle biedrība” Zane Sirmace- Liedskalniņa
19 Jauniešu pārstāvis Vladislavs Judins
20 Fiziska persona Deniss Vigovskis
21 Lauku sieviešu pārstāve Brigita Čebatarova
22 Biedrība “Tenisa klubs AIZKRAUKLE” Zemgus Vītoliņš
23 Fiziska persona Ilze Ozoliņa
24 IK Jānis Korņilovs Liena Puķīte
25 SIA “Veti Plus” Iveta Kroiča
26 SIA “Vējkalni-Miki” Ieva Klauža
27 Fiziska persona Vineta Geršebeka
28 SIA “Sili M” Andris Miglāns
29 Fiziska persona Madara Vēvere
30 Biedrība “Daugavas ielejas” Guna Zablocka
31 Biedrība “Kalnaziedu godi” Dzintra Cepure
32 Biedrība “Austras biedrība” Signe Sniedze
33 Biedrība “Bites” Ilze Pabērza
34 Biedrība “Ekociemats” Andra Simanova
35 Biedrība “Greblis” Gundega Vēvere
36 Mednieku klubs “Koknesis” Kārlis Slavietis
37 Mednieku klubs “Ķepanis” Jānis Bērziņš
38 Biedrība “Pumpuriņi” Dzintra Noreika
39 Biedrība “Staburags” Iveta Ločmele
40 Biedrība “Sporta klubs “Vietalva”” Arvīds Pīpkalējs
41 Biedrība “Stendera klubs” Ināra Vītola
42 Biedrība “Aizkraukles novada pensionāru biedrība” Ruta Plūme
43 Biedrība “Kopsolis” Iveta Krastiņa
44 Biedrība “Galaktika” Silvija Brīgere
45 Biedrība “Irsis” Raina Līcīte
46 Biedrība “JES” Inga Ramane
47 Biedrība “Klintaines Dzirnas” Kristīne Rulle
48 Biedrība “Neretas papardītes” Mirdza Brūniņa
49 Biedrība “Upmales mantinieki” Lidija Ozoliņa
50 Biedrība “Valles klēts” Diāna Ruģele
51 Biedrība “Vēveri” Iveta Arāja
52 Biedrība “Zaļais Pulss” Agita Pērse
53 Biedrība “Saules sporta klubs” Nauris Beļūns
54 Fiziska persona Uldis Kalniņš
55 Biedrība “Skrīveru teātris” Aldis Jansons
56 IK IR foto Irēna Romanovska
57 Biedrība “Aizkraukles reģionālā tautskola” Anita Ostrovska
58 Biedrība “Savējie M” Oskars Ēķis
59 Fiziska persona Ita Lejiņa
60 SIA “Lielkalni R” Raitis Ungurs

 

 

Tuvākie notikumi
Visi