Biedri

Nr.p.k. Vārds, uzvārds Pārstāvniecība
1 Ieva Rusiņa Kokneses novada dome
2 Ilona Kāgane Aizkraukles novada dome
3 Guntis Libeks Jaunjelgavas novada dome
4 Lita Lietaviete
Pļaviņu novada dome
5 Liene Sakne
Skrīveru novada dome
6 Solvita Bukša Neretas novada dome
7 Iveta Radziņa Vecumnieku novada dome
8 Jānis Freimanis Fiziska persona
9 Ineta Sproģe Lauksaimniecības pārstāve
10 Regīna Grīnblate Fiziska persona
11 Inese Kāpiņa Lauku sieviešu pārstāve
12 Larisa Freija Biedrība “Laime saimē”
13 Dace Grīsle Biedrība „Koknesei”
14 Žanna Miezīte Biedrība „Ērberģietes”
15 Atis Duks Biedrība „Mednieku klubs “Vecmēmele””
16 Irēna Samule Biedrība “Kurmenes viļņi”
17 Kaspars Sniedzītis SIA “KS Risinājumi”
18 Udo Pērsis SIA “BRZA Agro”
19 Jānis Zariņš SIA “GFK centrs”
20 Dina Bardinska Fiziska persona (Jauniešu pārstāve/is)
21 Raitis Ungurs SIA “Lielkalni R”
22 Maruta Lāce-Stalidzāne Biedrība “Tautas ģilde”
23 Zane Sirmace- Liedskalniņa Biedrība “Jauktā kora Aizkraukle biedrība”
24 Zemgus Vītoliņš Biedrība “Tenisa klubs AIZKRAUKLE”
25 Ilze Ozoliņa Fiziska persona
26 Liena Puķīte IK Jānis Korņilovs
27 Iveta Kroiča SIA “Veti Plus”
28 Ieva Klauža SIA “Vējkalni-Miki”
29 Vineta Geršebeka Fiziska persona
30 Andris Miglāns SIA “Sili M”
31 Madara Vēvere Fiziska persona
32 Guna Zablocka Biedrība “Daugavas ielejas”
33 Dzintra Cepure Biedrība “Kalnaziedu godi”
34 Signe Sniedze Biedrība “Austras biedrība”
35 Ilze Pabērza Biedrība “Bites”
36 Andra Simanova Biedrība “Ekociemats”
37 Gundega Vēvere Biedrība “Greblis”
38 Kārlis Slavietis Mednieku klubs “Koknesis”
39 Jānis Bērziņš Mednieku klubs “Ķepanis”
40 Dzintra Noreika Biedrība “Pumpuriņi”
41 Iveta Ločmele Biedrība “Staburags”
42 Arvīds Pīpkalējs Biedrība “Sporta klubs “Vietalva””
43 Ināra Vītola Biedrība “Stendera klubs”
44 Anita Mellace Biedrība “Aizkraukles novada pensionāru biedrība”
45 Iveta Krastiņa Biedrība “Kopsolis”
46 Silvija Brīgere Biedrība “Galaktika”
47 Raina Līcīte Biedrība “Irsis”
48 Ingūna Juhņēviča Biedrība “JES”
49 Alita Kluša Biedrība “Klintaines Dzirnas”
50 Mirdza Brūniņa Biedrība “Neretas papardītes”
51 Lidija Ozoliņa Biedrība “Upmales mantinieki”
52 Diāna Ruģele Biedrība “Valles klēts”
53 Iveta Arāja Biedrība “Vēveri”
54 Agita Pērse Biedrība “Zaļais Pulss”
55 Nauris Beļūns Biedrība “Saules sporta klubs”

 

Tuvākie notikumi
Visi