Tautas deju kolektīvam “Pēda” Piebalgas novada tautastērpi

27.12.2019.

Biedrība “Deju kolektīvs “Pēda”” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Aizkraukles novada domes atbalstītu projektu “Tautas tērpu iegāde Aizkraukles pagasta deju kolektīvam “Pēda”” iegādājās jaunus skatuves tērpus.

Projekta mērķis ir veicināt latviskā kultūras mantojuma apzināšanu, saglabāšanu, popularizēšanu un pieejamību, stiprinot latvisko identitāti, papildinot deju kolektīva skatuves tērpu klāstu ar Piebalgas novada tautastērpiem.

Projekta norises gaitā atbilstoši latviešu tautastērpu valkāšanas tradīcijām un kultūrai ir tapis jauns tautastērpu komplekts — 20 sievu brunči, 20 ņieburi,16 sievu cepures, 12 meitu vainagi, 32 vīru bikses un 16 mēteļi. Līdz šim Latvijā valkāto tērpu klāstā maz pazīstamā auduma krāsu salikumā, tā popularizējot tautastērpu daudzveidību.

2018.gada 15. decembrī deju kolektīva “Pēda” 30 gadu jubilejas koncertā “Nāc man līdzi uz Vidzemi” prezentēja jaunos tērpus, veidojot tiem atbilstošu uzveduma daļu, kurā piedalījās 79 kolektīva dejotāji. Jubilejas koncertu apmeklēja dažādu vecumu 240 skatītāji no Aizkraukles un citiem Latvijas novadiem, kā arī kolektīva viesi no Horvātijas.

Jaunais tautastērpu komplekts dos iespējas kolektīva radošās darbības bagātināšanai, paplašinot repertuāra klāstu un sniedzot Aizkraukles novada iedzīvotājiem un skatītājiem citviet Latvijā un pasaulē jaunu kultūras pieredzi.

“Ir liels prieks un gandarījums, ka Latvijas simtgades gadā varējām papildināt deju kolektīva “Pēda” skatuves tērpu klāstu ar Piebalgas novada tautastērpiem. Jaunais tautastērpu komplekts dos iespējas kolektīva radošās darbības bagātināšanai, paplašinot repertuāra klāstu un sniedzot Aizkraukles novada iedzīvotājiem un skatītājiem citviet Latvijā un pasaulē jaunu kultūras pieredzi. Šajos 30 kolektīva pastāvēšanas gados “Pēda” ir izveidojusies par aktīvu domubiedru grupu, kas šobrīd pulcē vairāk nekā 50 dejotāju, kuru aktīvās sabiedriskās dzīves atbalstam dibināta biedrība “Deju kolektīvs ”Pēda””. Kad gatavojoties valsts simtgadei, izskanēja aicinājums – katram savu tautastērpu, tad arī biedrība nolēma par savu labo darbu Latvijai un dāvanu kolektīvam 30 gadu jubilejā papildināt tautastērpu kolekciju ar vēl vienu Vidzemes novada tērpu. Uz jautājumu, kāpēc darināti tieši Piebalgas novada tautastērpi, var atbildēt dažādi — gan tāpēc, ka “Pēcpusdiena Piebalgā” bija viena no “Pēdas” pirmajām dejām, gan tāpēc, ka Piebalga ir latviskuma un atmodas šūpulis, gan tāpēc, ka Piebalgā ir augsti kalni, kur augstu pakāpties un tālu lūkoties, jo no turienes nāk gaisma, kas mums visiem tik ļoti vajadzīga, ieejot valsts otrajā simtgadē un deju kolektīva “Pēda” nākamajā desmitgadē,” stāsta Ilze Šūmane, biedrības “Deju kolektīvs “Pēda””” valdes priekšsēdētāja.

Kopējās attiecināmās izmaksas – 9775,06 EUR, apstiprinātais publiskais finansējums – 8797,56 EUR.

Tuvākie notikumi
Visi