Partnerības biedri

Biedrs

Biedra adrese

Biedrība “SB Koknesis” nr.40008185159 Kr. Valdemāra iela 89-10, Rīga Darbības teritorija:  Kokneses novads, Koknese;
Biedrība “Savējie M” Skolas iela 16, Madona, Madonas novads Darbības teritorija: “Liepkalni”, Klintaines pagasts, Pļaviņu novads;
Biedrība “Saules sporta klubs” Nr.40008154233 Neretas novads, Nereta, Pasta iela 8 -1;
Biedrība Volejbols klubs “Aizkraukle” Nr.40008192803 Aizkraukles novads, Jaunceltnes iela 30A-19;
Fiziska persona Jānis Vaivars Zemkopības institūts 20 -7, Skrīveri, Skrīveru novads;
Fiziska persona Baiba Vaivare Zemkopības institūts 20 – 7, Skrīveri, Skrīveru novads;
Biedrība “Vietalvas un Odzienas dziedāšanas biedrība” nr.40008034537 Pļaviņu novads, Vietalvas pagasts ‘’Pagastmāja’;
Biedrība “Dabas parks “Daugavas ieleja”” nr.40008083956 Aizkraukles novads, Aizkraukle ,Kalna iela 20;
Biedrība “Kurmenes Viļņi” Nr.40008152656 Vecumnieku novads, Kurmenes pagasts, ”Liepas”;
Biedrība “Mednieku klubs “Koknesis”” Nr.40008003876 Kokneses novads, Koknese, Blaumaņa iela 3;
Biedrība “Zaļais pulss” Nr.40008143174 Skrīveru novads, Zemkopības institūts, Ābeļu iela 8;
Biedrība “Koknesei”  Nr.40008038789 Kokneses novads, Koknese, Melioratoru iela 1;
Biedrība “Literātu klubs “Renesanse” Nr. 40008066852 Aizkraukles novads, Aizkraukle, Spīdolas iela 8-6;
Biedrība “Aizkraukles Reģionālā tautskola” Nr.40008148665 Aizkraukles novads, Aizkraukle, Lāčplēša iela 1;
Biedrība “Jauniešu biedrība “CENTRS” Nr.40008154089 Pļaviņu novads, Pļaviņas, Daugavas ielā – 50;
Biedrība Pļaviņu sporta klubs ‘’Skanste’’ Nr.40008148580 Pļaviņas novads, Pļaviņas, Vietalvas iela 5a -1;
Biedrība “Kopsolis” Nr.40008125770 Pļaviņu novads, Pļaviņas, Daugavas iela 101;
Biedrība “Klintaines Dzirnas” Nr.40008104158 Pļaviņu novads, “Kūlīši”, Klintaines pagasts, p.n Stukmaņi;
Biedrība ”Ašķeres biedrība” Nr. 40008144199 Skrīveru novads, Skrīveri, Smilšu iela 7;
Aizkraukles evaņģēliski luteriskā draudze Nr. 90000093086 Aizkraukles novads, Aizkraukles pagasts,” Aizkraukles luterāņu baznīca”;
Biedrība “Aizkraukles rajona orientēšanās – slēpošanas sporta klubs “Jaujas’”’ Nr.40008027234 Pļaviņu novads, Pļaviņas, Raiņa iela 32 – 2;
Aizkraukles Vēstures un mākslas muzejs “Kalna ziedi” Nr.90000074102 Aizkraukles novads, Aizkraukle, Muzeja iela “Kalna ziedi”;
Biedrība “Staburags” Nr.50008101261 Jaunjelgavas novads, Staburaga pagasts, “Smaidas 3”;
Biedrība ‘’JES’’ Nr.40008050974 Skrīveru novads, Skrīveru pagasts, Daugavas ielā 80-302;
Biedrība “Vide nākotnei” Kokneses novads, Kokneses pagasts, ”Sidrabi”;
Aija Venderote Ievu iela 102, Aizkraukle, Aizkraukles novads;
Kristina Vasiļjeva Jaunceltnes 53 – 13, Aizkraukle;
Biedrība “Bites” Nr.40008111323 Kokneses novads, Bebru pagasts ‘’Papardes’’;
Biedrība “Pasaku māja “Undīne” – zaļais ordenis” Nr.40008037707 Jaunjelgavas novads, Seces pagasts “Strautiņi”;
Biedrība “Pļaviņu Tautskola” nr.40008040092 Pļaviņu novads, Pļaviņas, Daugavas iela 101;
Biedrība “ARDA” Aizkraukles novads, Aizkraukle, Spīdolas iela 1;
Biedrība “Jaunjelgavas iniciatīvu centrs” Nr.40008099073 Jaunjelgavas novads, Jaunjelgava, Lāčplēša ielā 11;
Biedrība “Kurmuiža” Nr.40008097053 Vecumnieku novads, Kurmenes pagasts, Kurmene;
Biedrība “Ērberģietes”  Nr.40008057597 Neretas novads, Mazzalves pagasts, Ērberģe, Skolas iela 2b;
Latvijas Sarkanais Krusts – Aizkraukles komiteja Šarlotes iela 11, Rīga Darbības vieta: Lāčplēša iela 1 – 32 kab., Aizkraukle;
Biedrība “Neretas papardītes” Nr.40008095033 Neretas novads, Nereta, Rīgas iela 1;
Biedrība “Greblis” Nr.40008096414 Jaunjelgavas novads, Seces pagasts, “Pagastmāja”;
“Sporta klubs “Vietalva” Nr. 40008055492 Pļaviņu novads, Vietalvas pagasts, “Mailes”;
Biedrība “Stendera klubs’’ Nr.40008074667 Jaunjelgavas novads, Sunākstes pagasts ‘’Saulieši’’;
Biedrība “Valles pūces” Nr.40008067167 Vecumnieku novads, Valles pagasta padome;
SIA‘’Vējkalni MIKI’’ nr.45403011685 Kokneses novads, Bebru pagasts “Vējkalni”;
Biedrība”Mēs no Zaļās zemes” nr.4000810384 Skrīveru novads, Skrīveri, Stacijas laukums – 3;
Z/S “Zemītes”, Iršu pagasts Kokneses novads, Iršu pagasts “Zemītes”;
Biedrība “Aizkraukles rajona lauku saimnieku apvienība’’ Nr.40008073623 Aizkraukles novads, Aizkraukle, Lāčplēšu iela 2a;
Biedrība “Galaktika” Nr.40008067928 Aizkraukles novads, Aizkraukle, Spīdolas iela 11;
Vecumnieku novada dome Nr.90009115957 Vecumnieku novads, Vecumnieku pagasts, Vecumnieki, Rīgas iela 29;
Kokneses novada dome Nr.90000043494 Kokneses novads ,Kokneses pagasts, Melioratoru iela 1;
Jaunjelgavas novada dome Nr.90000020824 Jaunjelgavas novads, Lāčplēša iela 11;
Pļaviņu novada dome nr.90000043649 Pļaviņu novads, Pļaviņas, Dzelzceļa iela 11;
Skrīveru novada dome nr.90000074704 Skrīveri, Daugavas iela 59;
Neretas novada dome Rīgas iela 1, Nereta, Neretas novads;
Aizkraukles novada dome nr.90000074812 Aizkraukles novads, Lāčplēša iela 1A;
z/s Vanagi Vanagi”, Aiviekstes pagasts, Pļaviņu novads;
z/s Gundegas “Gundegas”, Seces pagasts, Jaunjelgavas novads;
Regīna Grinblate Zemkopības institūts 20 – 8, Skrīveri, Skrīveru novads;
Biedrība “Daugavas savienība” Lāčplēša iela 1 – 35 kab., Aizkraukle, Aizkraukles novads;
z/s Cebriņi “Cebriņi”, Pilskalnes pagasts, Neretas novads;
Biedrība “Ekociemats “Zaķi un citi zvēri” “Strautiņi”, Seces pagasts, Jaunjelgavas novads;
z/s “Janavas” “Janavas”, Kokneses pagasts, Kokneses novads;
Biedrība “Visdari” “Kārlēni”, Kurmenes pagasts, Vecumnieku novads;
Biedrība “Spūldzīte” “Pirts”, Daudzeses pagasts, Jaunjelgavas novads;
Biedrība “Staburags” “Smaidas 3”, Staburaga pagasts, Jaunjelgavas novads;
Biedrība “Valles klēts” “Maztalanti”,Valles pagasts, Vecumnieku novads;
Biedrība sporta klubs “Vietalva” “Mailes”, Vietalvas pagasts, Pļaviņu novads;
Biedrība “Neretas papardītes” P.Lodziņa 2 b, Neretas pagasts, Neretas novads;
Biedrība “Kopsolis” Daugavas iela 54, Pļaviņas, Pļaviņu novads;
Biedrība “Pumpuriņi” “Atpūtas”, Zalves pagasts, Neretas novads;
Biedrība “Austras biedrība” Jaunceltnes iela 23/2-14, Aizkraukle;
Biedrība “Irsis” “Kūlēni”, Iršu pagasts, Kokneses novads;
Biedrība “Upmales mantinieki” “Pauperi”, Pilskalnes pagasts, Nereta novads;
Biedrība “Prast” “Ērgļi”, Staburaga pagasts, Jaunjelgavas novads;
SIA “Sili M” 1905.gada ielā – 8, Koknese, Kokneses novads;
SIA “KS Risinājumi” Jaunceltnes iela 30 A- 19, Aizkraukle, Aizkraukles novads;
Vineta Geršebeka “Skudras”, Daudzeva, Daudzeses pagasts, Jaunjelgavas novads;
Gundega Vēvere “Gundegas”, Seces pagasts, Jaunjelgavas novads;
Biedrība “Vēveri” Nākotnes iela 4, Nereta, Neretas novads;
Tuvākie notikumi
Visi