Seminārs sabiedriskā labuma projektu iesniedzējiem

25.05.2017.

Biedrības “Aizkraukles rajona partnerība”

Darba_kārtiba_Aizkarukle_01_06

SEMINĀRS

Sabiedriskā labuma projektu īstenotājiem*

2017.gada 1.jūnijā, Aizkraukles rajona partnerības birojā, Lāčplēša ielā – 1 – 37.kab., Aizkraukle, Aizkraukles novads

Norises laiks:  10.00 -14.00

Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma

19.2. “Darbības īstenošana ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē:  „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”

10:00 – 14:00 Lauku attīstības programma 2014. – 2020.gadā.MK noteikumi Nr.590  Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju u.c. saistošie MK noteikumi.

Aizkraukles rajona partnerības Sabiedrības virzīta vietējās attīstības stratēģija 2015.-2020.gadam.

Projektu vērtēšanas kritēriji.

Aizkraukles rajona partnerības administratīvā vadītāja Alda Paura

*Sabiedriskā labuma projekts – projekts, kurā plānotajam mērķim nav komerciāla rakstura un tas nav kvalificējams kā valsts atbalsts. Par sabiedriskā labuma projekta rezultātu netiek prasīta samaksa

 Lūdzu  pieteikties – e-pasts: alda.paura@aizkrauklespartneriba.lv

Informācija: Tel.: 29487108 Alda Paura

Aizkraukles rajona partnerības birojs:  Lāčplēša ielā 1 – 37 kab., Aizkrauklē

Tuvākie notikumi
Visi