Seminārs par LEADER Vallē

25.02.2019.

Informācija par projektu iesniegšanu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākumā 19.2. “Darbības īstenošana ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”.

Valle, “Dzirnas”, Valles pagasta pārvalde

Plkst. 12.00 – 15.00

Tuvākie notikumi
Visi