Informatīvais seminārs Par Lauku attīstības programmas aktualitātēm un pasākumiem

09.03.2017.

Aizkraukles nodaļas rīkotais informatīvais seminārs

Tēma: Par Lauku attīstības programmas aktualitātēm un pasākumiem

Apakštēma: Par ES un Valsts prasību aktualitātēm un izmaiņām

Programma / Lektoru uzskaites lapa

Norises vieta: Saietu nams, Sproģi, Neretas novads

Datums: 20.03.2017.

Gr. nr. 4Ai- S

Stundu skaits Saturs Lektors Lektora paraksts
10:00 – 10:30 0.5 Investīciju pasākumi 2017. gadā – plānotās kārtas, aktualitātes, kam pievērts uzmanību – biežāk pieļautās kļūdas. Gita AustrumaLielrīgas reģionālā lauksaimniecības pārvalde, Lauksaimniecības un lauku attīstības daļas vadītāja
10:30 – 11:00 0.5 Valsts atbalsts un LEADER pasākumi.

 

 

 

 

 

 

Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas projektu konkursa 2. kārta (LEADER projekti)

Linda BērziņaLielrīgas reģionālā lauksaimniecības pārvalde,

Valsts atbalsta un LEADER pasākumu daļas vadītāja

 

Alda Paura

Aizkraukles rajona partnerības administratīvā vadītāja

 

 

11:00 – 11:30 0.5 2017. gada tiešo maksājumu sezonas aktualitātes Natālija ZarkevičaLielrīgas reģionālā lauksaimniecības pārvalde,

Eiropas Savienības Tiešo maksājumu daļas vadītāja

 

11:30 – 12:00 0.5 VAAD kontrolētās Savstarpējās atbilstības prasības lauksaimniekiem.Aktualitātes augu aizsardzības līdzekļu lietošanas prasību izpildes kontrolē.

Aktualitātes augkopības nozarē ( no augsnes apstrādes līdz iegūtās produkcijas realizācijai).

Pēteris DzenisVAAD Zemgales reģionālās nodaļas

vadītāja vietnieks

12:00- 12:30 0.5 Attīstības finanšu institūcija ALTUM  – valsts atbalsta iespējas uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstīšanai. Mārīte LazdiņaAS “Attīstības finanšu institūcija Altum” Jēkabpils reģionālā centra vadītāja
12:30 – 13:00 0.5 SIA LLKC Aizkraukles nodaļas aktualitātes 2017.gadā,informācija par pakalpojumu piedāvājumu Aizkraukles KB

 

Valentīna BečaAizkraukles KB

uzņēmējdarbības konsultante

Kopā st. 3.0

Nodaļas speciālists:               /Valentīna Beča/

Aizkraukles nodaļas vadītājs:                                  /Kristīne Bloka/

Tuvākie notikumi
Visi