Sēlijas kopienu pieredzi vietas identitātes veidošanā varēs iepazīt jaunā maršrutā

26.01.2024.

Biedrība “Partnerība “Kaimiņi”” stiprinās Sēlijas sabiedrības spējas veidot teritorijas tēlu, izveidojot jaunu maršrutu pieredzes apmaiņas braucieniem. Sagatavotais kompleksais piedāvājums un maršruta buklets ļaus iepazīt Sēlijas lauku kopienu pieredzi vietas identitātes veidošanā.

Pēdējo gadu laikā Sēlijā norisinās aktīva lauku kopienu identitātes veidošana, ko iniciējusi pati pilsoniskā sabiedrība. Katra no mazajām apdzīvotajām vietām ir centusies izcelt savu īpašo, vienlaikus saglabājot ciešu saikni ar citiem kaimiņiem kopienu sadarbības tīkla ietvaros. Šī unikālā pieredze raisa arvien lielāku interesi no organizācijām gan citviet Latvijā, gan ārzemēs

Biedrība “Partnerība “Kaimiņi”” uzsāk Sabiedrības integrācijas fonda atbalstītu projektu “Zemes zīmols. Pilsoniskās sabiedrības spēks teritorijas tēla veidošanā”. Tā viens no galvenajiem uzdevumiem būs izstrādāt metodiku lauku kopienu identitātes izveidei un attīstībai, kas būs noderīgs gan turpmākajam darbam ar Sēlijas kopienām, gan citu reģionu organizācijām.

Šī gada laikā tiks sagatavots jauns maršruts pieredzes apmaiņas braucieniem gan Latvijas, gan ārvalstu organizācijām, kam interesē Sēlijas pieredze vietas zīmola veidošanā. Vasarā piedāvājums tiks testēts un tā noslēgumā būs pārzīmološanas procesa prezentācija. Maršruta buklets tiks izdots latviešu, lietuviešu un angļu valodā. Turpmāk šo maršrutu varēs piedāvāt kā gatavu programmu interesentu grupām.

Lai palielinātu reģiona lauku kopienu ietekmi pašvaldības un valsts politikas līmenī, rudenī Sēlijā un Latgalē tiks organizētas 3 politikas diskusiju grupas. Plānots, ka tās notiks Bebrenē, Kaplavas pagasta Varnavičos un Latgales pusē Vabolē. Diskusijās tiks aicināti gan Saeimas un pašvaldību deputāti, gan vietējie iedzīvotāji.

Biedrība “Partnerība “Kaimiņi”” ir vietējā rīcības grupa, kas ikdienā īsteno LEADER pieeju Augšdaugavas novada teritorijā. Kopš dibināšanas 2003. gadā biedrība īstenojusi dažāda mēroga pilsoniskās līdzdalības projektus gan Latgalē, gan Sēlijā. Ar Britu padomes Latvijā atbalstu 2023. gadā īstenots projekts “Dienvidlatgale ceļā uz iedzīvotāju līdzdalību”, kura ietvaros norisinājās aktivitātes 12 Latgales un Sēlijas lauku kopienās.

Projektu “Zemes zīmols. Pilsoniskās sabiedrības spēks teritorijas tēla veidošanā” īsteno biedrība “Partnerība “Kaimiņi”” ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Projekta norisei palīdzēs savstarpējas sadarbības līgums, kas noslēgts ar kopienu sadarbības tīklu “Sēlijas salas”. Projekts norisinās  līdz 2024. gada 31. oktobrim.

Informāciju sagatavoja:

Jānis Dzimtais
kopienu sadarbības tīkla “Sēlijas salas”
sabiedrisko attiecību un tūrisma speciālists
info@selija.com

FACEBOOK: Sēlijas salas
YOUTUBE: Sēlijas salas
INSTAGRAM: @selijas.salas
X: @selijassalas

#sēlijassalas

 

Komentāru nav
Pievienot komentāru
Tuvākie notikumi
Visi