Tiek izsludināta 10.kārta uzņēmējdarbībai 12.12.2022 – 12.01.2023

10.01.2023.

MK not. 590 Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”

Sludinājums (ar grozītajiem vērtēšanas kritērijiem pārejas periodam 2021-2022)

Aktuālā  SVVA Stratēģija – ar pārejas perioda grozījumiem

Pašnovērtējuma veidlapa rīcībai R1

Pašnovērtējuma veidlapa rīcībai R2

Pašnovērtējuma veidlapa rīcībai R3

Palīgs cenu aptaujas veikšanai

Ieteikumi RISKU ANALĪZEI

Ieteikumi MĀRKETINGAM

Ieteikumi NAUDAS PLŪSMAS aprēķinam

Paraugi un vadlīnijas

PROJEKTA IESNIEGUMS UN VISA AR TO SAISTĪTĀ DOKUMENTĀCIJA TIEK SNIEGTA TIKAI ELEKTRONISKĀ VEIDĀ EPS SISTĒMĀ!

LAD sagatavots metodiskais materiāls, kā pareizi aizpildīt veidlapu – EPS rokasgrāmata uzņēmējdarbības projektiem

 

Konsultācijas par projekta sagatavošanu aicinām veikt klātienē (iepriekš piezvanot) birojā Aizkrauklē, Lāčplēša ielā 1 – 37.kab. vai attālināti – nodrošinām zoom pieejas saiti.

Alda Paura – 29487108

Jana Lužaite – 26111876

Ilvija Ašmane – 28367981

Komentāru nav
Pievienot komentāru
Tuvākie notikumi
Visi