Aizkraukles rajona partnerības padome NORAIDA Zied Zemes piedāvājumu APVIENOTIES

17.10.2022.

2022.gada 10.oktobra vēlā pēcpusdienā Aizkraukles rajona partnerības padome piekrita uzaicinājumam tikties ar pārstāvjiem no kaimiņu novada biedrības „Zied zeme”, kuras darbības teritorija ir lielais Ogres novads (izņemot Ogres pilsētu). Abas biedrības administrē gan uzņēmējdarbības, gan sabiedriskos LEADER projektus savās teritorijās.

Kad visi klātesošie bija iepazinušies, ar lielu ieinteresētību gaidījām kaimiņu teritorijā darbojošās biedrības apmeklējuma galveno iemeslu.

Valdes locekle Linda Cīrule iepazīstināja tikšanās dalībniekus ar biedrības „Zied zeme” paveikto, īstenotajiem projektiem iepriekšējā plānošanas periodā (2014-2020), kā arī pašreizējo biedrības finansiālo stāvokli.

Tam sekoja aicinājums nākamajā plānošanas periodā apvienot Aizkraukles rajona partnerības un biedrības „Zied zeme” darbības teritorijas, rakstot kopīgu Sabiedrības virzītu vietējās attīstības stratēģiju un saņemt kopīgu finansējumu, kā vissvarīgāko argumentu minot iespējas samazināt administratīvo resursu izmaksas.

Pēc valdes locekles ziņojuma arī pārējie līdzatbraukušie, septiņi “Zied zeme” padomes locekļi izteica savus viedokļus.

Savukārt pēc visu “Zied zeme” pārstāvju priekšlikumu uzklausīšanas, Aizkraukles rajona partnerības klātesošie padomes locekļi izteica savus viedokļus un atbildēja uz “Zied zeme” pārstāvju jautājumiem:

  • Par kopēju sadarbību. Abām biedrībām līdz šim un arī šobrīd nav nekādu ierobežojumu sadarbībai, un tādiem nevajadzētu rasties arī nākotnē; turklāt jau šajā periodā ir bijuši kopīgi sadarbības projekti, piemēram, „DaugavAbasMalas”, līdz ar to nav nepieciešama apvienošanās, lai arī nākotnē sadarbotos.
  • Par administratīvajiem resursiem. Teritorija apvienojoties palielināsies gandrīz divas reizes. Vai Aizkraukles novada potenciālais projektu iesniedzējs būs gatavs doties uz Lielvārdi, kur atrodas Zied zemes birojs, saņemt konsultācijas? Izskatās, ka tāpat būs nepieciešama „filiāle” Aizkrauklē, kas līdz ar to nenodrošina administratīvo resursu ietaupījumu.
  • Par konkurenci. Lielāko sašutumu raisīja doma, ka Aizkraukles rajona partnerības uzņēmējam būs divreiz lielāka konkurence, jo būs jāpiedalās kopējā projektu konkursā ar Pierīgas novada uzņēmējiem. Kā piemērs tika minēts, kas būtu kopējs Seces vai Valles uzņēmējam ar Ikšķiles vai Baldones uzņēmēju. Kā pēc vieniem kritērijiem izvērtēt šo teritoriju vajadzības, uzņēmējdarbības iespējas u.t.t.
  • Par finansējuma apjomu. Te nedaudz jāpaskaidro par finansējuma sadales principiem jaunajā plānošanas periodā.

Ja līdz šim finansējuma apjomu noteica divi kritēriji – teritorijas platība un iedzīvotāju skaits – ar vienādu svaru (50:50), tad jaunajā periodā ir nākuši klāt vēl divi kritēriji, kas īpaši labvēlīgi teritorijām, kas atrodas tālāk no Rīgas un kurās ir lielāks iedzīvotāju skaita samazinājums.

Jaunie kritēriji:

*teritorijas iedzīvotāju skaits; 20% svars

*darbības teritorija km2; 10% svars

*teritorijas iedzīvotāju samazinājums 2021/2015; 40% svars

*teritorijas ģeogrāfiskā centra gaisa līnijas attālums no Rīgas. 30% svars

Jaunā finansējuma sadales kārtība nozīmē to, ka, apvienojot teritorijas, finansējums nesummējas, bet gan tiek pārrēķināts pēc minētajiem kritērijiem kopīgajai teritorijai.

Pēc provizoriskiem aprēķiniem 2023.-2027. finansējums:

–          Biedrībai „Zied zeme” 1,55 milj. EUR (aptuveni 42 tūkst. iedzīvotāju)
–          Aizkraukles rajona partnerībai 1,83 milj. EUR (aptuveni 32 tūkst. iedzīvotāju)
 Kopā 3,38 milj. EUR

Apvienojot teritorijas (Aizkraukles un Ogres novadu teritorijas) – 2,21 milj.EUR

Vai tiešām esam gatavi kopā ar kaimiņu novadu atteikties no 1,17 milj EUR, kas būtu ieguldāmi reģiona attīstībā – gan uzņēmējdarbības, gan sabiedriskā labuma projektos??

Tikšanās beidzās ar Aizkraukles rajona partnerības padomes locekļu lielu neizpratni par šādu biedrības „Zied zeme” piedāvājumu, kur patiesībā zaudējums ir lielāks nekā ieguvums.

Rezultātā Aizkraukles rajona partnerības padome teica kategorisku NĒ teritorijas apvienošanai, jo nesaredz tajā nekādu ieguvumu saviem uzņēmējiem. Tieši pretēji – mazāk naudas uz vienu iedzīvotāju, lielāka konkurence, lielāka teritorija, kurā grūtāk apzināt iedzīvotāju vajadzības, it īpaši attālākajos teritorijas pagastos.

Partnerība turpinās rūpēties un attīstīt visu Aizkraukles rajona partnerības teritoriju komandā, kuras daudzi biedri jau vairāku gadu laikā ir sevi pierādījuši kā teritorijas patriotus un profesionāļus.

Komentāru nav
Pievienot komentāru
Tuvākie notikumi
Visi