5.Eiropas Lauku parlamentā tiek parakstīta deklarācija par lauku kopienu stiprināšanu

18.09.2022.

5.Eiropas Lauku parlamentā tiek parakstīta deklarācija par lauku kopienu stiprināšanu mūsdienu sabiedrības krīžu noturības, drošības un solidaritātes garantam

15.septembrī, vēršoties pie visu līmeņu politikas veidotājiem un iedzīvotājiem Eiropas valstīs, 5.Eiropas Lauku parlamenta (turpmāk – parlaments) dalībnieki no 39 Eiropas valstīm aicināja stiprināt lauku kopienas kā nozīmīgu resursu mūsdienu būtisko izaicinājumu risināšanā, ko radījusi pandēmija, karš Ukrainā, klimatu pārmaiņas un citi mūsdienu sabiedrības izaicinājumi.

Parlamentā pieņemtajā deklarācijā ir izvirzītas trīs pamatvērtības – krīzes noturība, drošība un solidaritāte, prasot tūlītēju rīcību mobilizēt resursus, cilvēkus un īstenot politikas, kas ir saskaņotas ar reģionu un lauku telpas iespējām un apstākļiem. Deklarācijā tiek aicināts ES un nacionālo valstu politiku īstenošanā balstīties uz holistisku pieeju, nodrošinot aktīvu vietējo iedzīvotāju un kopienu līdzdalību. Vienlaikus ir jāpanāk Eiropas un nacionāla līmeņa lauku attīstības finansējuma palielināšana un sadales decentralizācija, kas balstīta lauku realitātē, sadarbībā un vietējās vajadzībās.

Līdztekus ekonomiskajam atbalstam, tiek uzsvērta arī demokrātijas stiprināšanas nepieciešamība, aktualizējot tādu vērtību kā līdztiesības, cilvēktiesības un solidaritātes nozīmi, lai garantētu drošību demokrātijai un pilsoniskajai līdzdalībai, kas šobrīd piedzīvo globālus izaicinājumus.

Pandēmijas pieredze pierāda, ka lauku kopienas spēj operatīvi rast kvalitatīvus un vietējo iedzīvotāju vajadzībām atbilstošus risinājumus, nodrošinot sociālo labklājību, sadarbību, izglītību reģionos, kā arī mazinot sociālo spriedzi sabiedrībā. Tāpat lauku kopienas ir motivētas aktīvi iesaistīties ekonomiskās un enerģētikas krīzes mazināšanas un novēršanas pasākumos, uzsverot nepieciešamību attīstīt atjaunojamās enerģijas sistēmas. Deklarācijā tiek aicināts sniegt atbalstu kopienām, vienkāršojot atbalsta instrumentus, stiprinot pieredzēs balstītās zināšanas un cilvēku brīvprātīgo darbu.

Deklarācija pieeja šeit (angļu valodā).

___________

5.Eiropas Lauku parlaments norisinājās Kielcē, Polijā, no 12.-15.septembrim, pulcinot vairāk kā 350 dalībniekus no 39 valstīm – visu līmeņu politikas veidotājus, kopienu pārstāvjus, zinātniekus, lai kopīgi vienotos par turpmāko rīcības programmu, ar mērķi mobilizēt iedzīvotājus un visu līmeņu politikas veidotājus kopīgam darbam pie turpmākās politikas un programmas izveides un ieviešanas, kas ir saskaņota un piemērota laukiem.

Eiropas lauku parlaments tiek organizēts, lai stiprinātu Eiropas lauku kopienu balsi un nodrošinātu, lai šo kopienu intereses un labklājība tiktu atspoguļotas valstu un Eiropas politikā. Tas veicina lauku kopienu pašpalīdzību, kopīgu sapratni, solidaritāti, labas prakses apmaiņu un sadarbību starp lauku kopienām visā Eiropā.

Komentāru nav
Pievienot komentāru
Tuvākie notikumi
Visi