Sardīnija – zaļās enerģijas zeme

04.04.2022.

Marta izskaņā Aizkraukles rajona partnerības sadarbības projekta Nr. 18-00-A019.333-000003 “Aprites ekonomika lauku reģionos. Global Eco – Inno Eco” ietvaros uz Sardīniju pieredzes apmaiņas braucienā devās Aizkraukles novada uzņēmēji. Brauciena mērķis bija gūt  priekšstatu par aprites ekonomikas darbības principiem un labās prakses piemēriem Sardīnijā. Projekta braucienā piedalījās Lelde Sotniece (“Skrīveru mājas saldējums”), Keita Lūse (“Skrīveru pārtikas kombināts”), Silvars Dumpis (mini Zoo “Karlīnas”), Sandra Smona (“Annas Lauku skola”), Jānis Freimanis (SIA “Digistars”), kā arī projekta vadītāja Ilvija Ašmane no Aizkraukles rajona partnerības.

Ar projekta iespaidiem dalās Sandra Smona:

“Cilvēces un dabas mijiedarbība ir loģisks un neatņemams pasaules pastāvēšanas process. Process, kas pēdējos gados ir skaidri iezīmējis cilvēka nebeidzamo vēlmi patērēt, mainot un pielāgojot pasauli savām vajadzībām, nevis otrādi. Strauji sarūk derīgo izrakteņu apjomi, bet vēl straujāk pieaug dabas piesārņojums. Šī brauciena laikā izkristalizējās atziņa: Sardīnijai ir visas nepieciešamās īpašības, lai kļūtu par aprites ekonomikas un zaļās enerģijas paraugmodeli, pateicoties tās bagātīgajiem atjaunojamajiem dabas resursiem. Tā būtiski atšķiras no citiem Itālijas reģioniem unikālo ģeogrāfisko, ekonomisko un demogrāfisko iezīmju dēļ. Sardīnijā plaši pieejami vēja, ūdens un saules enerģijas avoti, tādejādi ļaujot attīstīt zaļās enerģijas ražošanu.

Sākām savu pieredzes apmaiņas braucienu ar Serrenti pamatskolas apskati, kas ir ideāls piemērs energokopienu principu demonstrēšanai. Serrenti pašvaldība īsteno projektu, kas tiek saukts par enerģijas māju, kura pamatā ir pašvaldības viedā mikrotīkla izveide, kas ļauj saprātīgi sadalīt saules enerģiju apkārtnes ēkām. Šīs kustības ideja ir optimizēt un palielināt enerģijas pašpatēriņu un pašapgādi, ņemot vērā enerģijas pieprasījumu apjomus diennakts stundās un patēriņa izmaiņas dažādos laikos. Tieši tādēļ mūsu apmeklētās Serrenti pamatskolas ēkas jumti ir aprīkoti ar saules paneļiem un no iegūtās saules enerģijas tiek nodrošinātas ne tikai pašu enerģijas vajadzības, bet ar enerģiju tiek apgādātas arī tuvējās apkārtnes ēkas.  Rezultātā tiek sasniegts enerģijas pašpatēriņa līmenis vismaz 86% apmērā no saražotās enerģijas un pašapgādes līmenis aptuveni 51,4% apmērā no patērētās elektroenerģijas, samazinot rēķinus par enerģiju, kā arī CO2 emisijas. Liels uzsvars tiek likts arī uz bērnu izglītošanu par dabas resursu izmantošanu.

  

Uzņēmumu “Sardinia Bio Energy” pamatdarbība ir elektroenerģijas ražošana no atjaunojamiem avotiem un uzņēmuma filozofija “iet cieši roku rokā” ar aprites ekonomikas principiem: neizmet, bet pārveido! Mēs guvām ieskatu, kā no šķeldas tiek ražota elektroenerģija, bet kurināšanas rezultātā radušies pelni izmantoti cementa ražošanā. Skaitliski rūpnīca katru gadu saražo aptuveni 100 000 MWh, kas spēj apmierināt vairāk nekā 30 000 ģimeņu pieprasījumu. Fotogrāfijas un video šajā uzņēmumā bija stingri aizliegts uzņemt.

Viena no emocionālākajām tikšanās reizēm ar Sardīnijas uzņēmējiem bija vizīte  “Officina dell pallet” uzņēmumā. Aiz uzņēmuma sienām slēpjas skaudrs dzīves stāsts: sieva zaudē vīru un paliek viena ar četrām atvasēm un vīra aizsākto koka palešu ražošanas biznesu. Lai šo vīra aizraušanos nepamestu nomaļus, sieva nolēma “dot otro dzīvi” koka paletēm, transformējot tās dažādos interjera elementos, mēbelēs, mākslas darbos un praktiskos priekšmetos. Uzņēmuma īpašniece rīko arī dažādas izglītojošas un praktiskas nodarbības- meistarklases bērniem un jauniešiem ar paralēli nodibināto sabiedriskā labuma statusa asociāciju,  sniedzot zināšanas par aprites ekonomikas darbības principiem.

   

Atkritumu pārstrādes uzņēmums “Sardarec” ir viens no lielākajiem iekštelpu atkritumu šķirošanas un pārstrādes uzņēmumiem Sardīnijā. Uzņēmuma pārstāvis ir pārliecināts, ka pareiza atkritumu apsaimniekošana sniedz lielus ekonomiskos un vides ieguvumus, tāpēc viņu uzņēmumā strādā augsti kvalificēti un zinoši darbinieki, kuri spēj sniegt padomus jebkura veida atkritumu apsaimniekošanā. Konkrētā uzņēmuma filiāle specializējās papīra un kartona savākšanā un pārstrādē. Gada griezumā tiek savākti aptuveni 26 tūkstoši tonnu atkritumi, no tiem pārstrādāti aptuveni 25 tūkstoši tonnas, tādejādi izglābjot turpat 1,3 miljonu koku. Tāpat uzņēmumam ir sadarbība ar pašvaldību iestādēm un bankas sektoru, nodrošinot tiem augstas konfidencialitātes dokumentu utilizēšanu un pārstrādāšanu.

 

Viesojāmies zinātniskā centra “Sardegna Riecerche” 2 filiālēs, kurās tikām iepazīstināti ar centra darbību, mērķiem un sasniedzamajiem uzdevumiem. Jāteic, ka šis bija vissarežģītākais no visiem līdz šim aplūkotajiem zaļās enerģijas projektu piemēriem. Pirmā centra filiāles prezentācijā tā pārstāvji dalījās ar mikrorežģa shēmām, kurās bija attēlotas atjaunojamās enerģijas savstarpējās korelācijas. Visas shēmas tika demonstrētas arī dzīvē, kas sniedza lielāku priekštatu un veicināja izpratni par šiem enerģijas ieguves, atjaunošanas un izmantošanas procesiem.

   

Taču otrajā centra filiālē mūs sagaidīja pats centra ģenerāldirektors, kurš pastāstīja, ka šo zinātnisko centru izveidoja Sardīnijas reģions 1985.gadā, bet tad tā nosaukums bija “Consorzio Ventuno”, savukārt, pašreizējo nosaukumu tas ieguva 2007.gadā. Tāpat ģenerāldirektors dalījās informācijā, ka šis centrs ir neatņemama reģionālās politikas sastāvdaļa zinātniskās pētniecības un tehnoloģiskās inovācijas veicināšanā Sardīnijā. Te tiek piedāvāts plašs pakalpojumu klāsts uzņēmējiem un privātpersonām – dažādi tehniski zinātniskās informācijas pakalpojumi, pētniecības projektu sagatavošana, patentēšanas pakalpojumi, tehnoloģiju pārnese un citi.

 

Pa ceļam apskatījām arī senās Noras pilsētas arheoloģiskās paliekas Capo di Pula zemesragā netālu no piejūras pilsētas Pulas, aptuveni 30 kilometri no Kaljāri pilsētas, kurā bijām apmetušies. Noru dibinājuši feniķieši, kuri apmetnes vietu izvēlējušies tās stratēģiskās pozīcijas dēļ, jo tā piedāvāja kuģiem divus izkraušanas laukumus- uz austrumiem un rietumiem no raga, atkarībā no vēja virziena. Nora ir viena no nozīmīgākajām arheoloģiskajām vietām Vidusjūrā , kurā pirmo reizi citēts vārds Sardīnija (par to liecina arheoloģisko izrakumu laikā atrastie uzraksti feniķiešu valodā).

   

Projektā pavadītās dienas Sardīnijā bija iespaidiem un jaunām zināšanām bagātas. Tīklošanās ar projekta dalībniekiem no citām valstīm bija nemitīga. Iepazināmies gan ar portugāļiem, gan igauņiem, gan itāļiem. Jau dzima jaunas idejas nākošajiem projektiem, jo globāli vides problēmas un sasniedzamie mērķi mums visiem ir vienādi- padarīt šo planētu “zaļāku” un iedzīvotāju attieksmi sociāli atbildīgāku ar dažādu projektu starpniecību.

Skaidrs, ka ekonomiski attīstītās valstīs uzņēmumi jau vairākus gadu desmitus rūpējās par videi draudzīgāku ražošanas procesu ieviešanu, tādejādi samazinās kaitējums dabai reģionālā, valsts un globālā mērogā. Taču jāņem vērā, ka vides politikas attīstības tempu valstī nosaka tās iedzīvotāji, kuri pārstāv gan uzņēmējdarbību, gan nevalstiskās organizācijas, pašvaldības, izglītības iestādes un citas jomas. Panākumu atslēga sekmīgai vides politikas īstenošanai ir labi informēta un izglītota sabiedrība. Lai ieviestu un nostiprinātu “zaļo domāšanu” ražotājos un patērētājos, valsts mērogā jādomā arī par efektīviem mārketinga rīkiem, kas veicinātu videi draudzīgas rīcības izpratni. Dalīšanās ar pieredzi un zināšanām, ļaus efektīvāk un ātrāk ieviest aprites ekonomikas principus ne tikai novadā, bet visā Latvijā.”

Lai zaļi, sociāli atbildīgi un ilgtspējīgi!

Sandra Smona,

Annas Lauku skola

Komentāru nav
Pievienot komentāru
Tuvākie notikumi
Visi