SIA “JEC” veiks jaunus pakalpojumus

04.01.2022.

Lauku atbalsta dienests ir apstiprinājis Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklāta projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.gadam apakšpasākuma 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitāte 19.2.1 “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” SIA “JEC” projekta iesniegumu Nr. 20-04-AL08-A019.2102-000012 ”Mobilās operatīvās darbnīcas iegāde jauno pakalpojumu izveidošanai SIA “JEC””.

Vispārīgais projekta mērķis ir veicināt ilgtspējīgas uzņēmējdarbības uzsākšanu un attīstību.

Projekta realizācijas rezultātā neto apgrozījums 2024.gadā sasniegs vismaz 30% no ieguldīto investīciju apmēra, tiks izveidota viena jauna darba vieta.

Projekta ietvaros uzņēmums iegādājas mikroautobusu un veiks mobilās operatīvās darbnīcas pakalpojumus enerģētikas jomā saskaņā ar reģistrētiem darbības veidiem. Tehnikas vienība, pamatojoties uz veikto cenu aptauju, ir no SIA “AVAR auto”.

Projekta kopējas  izmaksas – 50 303,91 eiro, attiecināmās izmaksas sastāda 30 000,00 eiro, tajā skaitā 70% jeb 21 000,00 eiro – Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atbalsts un 30% jeb  9000,00 eiro – projekta iesniedzēja līdzfinansējums.

 

Eiropas Komisijas tīmekļa vietne par ELFLA – http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm.

Komentāru nav
Pievienot komentāru
Tuvākie notikumi
Visi