Noslēgusies projekta “Atbalsts Moldovas reģionu izaugsmei, sekmējot spēju pielāgoties ārkārtas situācijas apstākļiem un mazinot COVID-19 radītās sekas ilgtermiņā” ieviešana

15.12.2020.

31.jūlijā tika noslēgts līgums starp Latvijas Republikas Ārlietu ministriju un biedrību “Latvijas Lauku forums” par projekta „Atbalsts Moldovas reģionu izaugsmei, sekmējot spēju pielāgoties ārkārtas situācijas apstākļiem un mazinot COVID-19 radītās sekas ilgtermiņā” ieviešanu.

Projekta sadarbības partneri bija Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, biedrība “Latvijas Lauku forums”, Moldovas Nacionālais LEADER tīkls, Ziemeļu reģiona attīstības aģentūra un Gagauzijas autonomā teritoriālā vienība. Īstenošanā tika iesaistītas arī citas juridiskās personas, kas vienlaikus ir ciešā sasaistē ar projekta partneriem: vietējo rīcības grupu, Vidzemes plānošanas reģiona un reģiona pašvaldību eksperti.

Projekta mērķis bija sniegt atbalstu Moldovas reģioniem ar Covid-19 krīzi saistīto sociālekonomisko izaicinājumu pārvarēšanai, t.sk. publiskās pārvaldes attīstībai un spēju stiprināšanai, uzņēmējdarbības attīstībai un demokrātiskas līdzdalības veicināšanai, nodrošinot vietējo ekonomisko resursu aktivizēšanu un virzību, kā arī teritorijas attīstībā iesaistīto pušu koordinētu rīcību efektīvai krīzes vadībai.

Projekta laikā tika ieviesta virkne aktivitāšu: “Atbalsta sistēmas izveide vietējā sociālekonomiskās situācijas uzlabošanai”, apmācot vietējos uzņēmējus, sniedzot viņiem atbalstu darbībai interneta vidē un nododot Latvijas uzņēmēju pieredzi; “Latvijas pieredzes izziņa”, kur virtuālās vizītes laikā Latvijas uzņēmēji praktiski demonstrēja savu pieredzi, savu vidi un piedāvājumus, iedvesmojot Moldovas uzņēmējus darboties radoši; “Digitālās reģionālā līmeņa platformas izveide uzņēmējdarbības veicināšanai”, kuras ietvaros tika atjaunota Moldovas Ziemeļu reģiona platforma uzņēmējdarbības veicināšanai un plānošanas reģioni dalījās pieredzē gan ar digitālo rīku izmantošanu, gan dažādu līmeņu sadarbību,  gan plānošanas  uzlabošanu,“Kapacitātes spēcināšana ikdienas darba veikšanai un ilgtermiņa pielāgošanās aktivitāšu īstenošanai”, rīkojot apmācību un pieredzes apmaiņas vebināru ciklu; “Metodiskais atbalsts efektīvai krīzes vadībai Gagauzijā”, ietverot vebināru par pašvaldību pieredzi darbībai COVID19 apstākļos un informācijas izplatīšanas efektivitātes uzlabošanai, atbalstīja pozitīvas ekonomiskās, sociālās un ekoloģiskās saites starp pilsētu, piepilsētu un lauku teritorijām, nostiprinot valsts un reģionālās attīstības plānošanu.

Moldovas Ziemeļu reģiona administrācija projekta īstenošanas rezultātā ieguva vietni www.investnorth.md, kas kļūs par noderīgu un efektīvu informācijas un komunikācijas rīku ieinteresētiem ārvalstu investoriem, uzņēmējiem, vietējām pašvaldībām, reģionālās attīstības institūcijām, NVO, žurnālistiem, kā arī visiem, kas vēlas saņemt informāciju. par Ziemeļu reģionu. Jātzīmē, ka ir sasniegts galvenais kvalitātes rādītājs – palielināt mērķauditorijas spēju attīstību. Iegūtā pieredze tiks izmantota speciālistu turpmākajā darbībā.

Moldovas LEADER darbībā šis projekts ir ievērojami uzlabojis 10 vietējo rīcības grupu (VRG) Facebook lapu redzamību. Tas ir veicinājis to, ka ir pieaudzis to cilvēku skaits, kuri zina par VRG un LEADER pieeju. Facebook lapās izveidotie veikali jau ir raisījuši interesi un paredzams, ka nākotnē veicinās vietējo produktu reklamēšanu un palielinās šo produktu noietu. Darbinieki, kas apguvuši prasmes izmantot digitālo tirdzniecību, spēs apmācīt citus kolēģus, kā arī paši izmantot rīkus turpmākai attīstībai.

Pašreizējā situācijā, kas saistīta ar COVID-19 ierobežojumiem, ieinteresētās personas varēs uzzināt informāciju par vietējiem produktiem vietnē https://maps.leaderin.md/ro/ . Izveidotajā platformā ir informācija (kontaktinformācija, fotogrāfijas, produktu apraksti) par 50 ražotājiem 10 VRG darbības teritorijās. Plašs iedzīvotaju loks šeit var uzzināt par daudziem tautas amatniekiem, piena produktiem, bišu produktiem, maizes izstrādājumiem, dekoratīviem priekšmetiem utt.. Tādējādi ir izveidots jauns tirdzniecības kanāls, kas kalpo kā pilotprojekts un šī platforma ir labs sākums nākotnes tiešsaistes veikalam visiem vietējo rīcības grupu uzņēmējiem. Citas Moldovas VRG jau šobrīd ir izrādījušas interesi īstenot līdzīgas aktivitātes.

Projekta aktivitāšu ieviešana bija liels solis Moldovas partneru darbības attīstībā. Ir izveidots pamats tīkla paplašināšanai un uzņēmēju atbalstam COVID 19 krīzes situācijas pārvarēšanā, sadarbību izveidei nākotnē, uzņemēju tirgus loka paplašināšnai un investīciju piesaistē Moldovas Ziemeļu reģionā.

Projekts saņēmis Ārlietu ministrijas finansējumu 2020.gadā no attīstības sadarbības budžeta.

 

Kontaktinformācija: Zane Siliņa,

projektu vadītāja

biedrība “Latvijas Lauku forums”

zane.silina@laukuforums.lv, +37129166142

+ 371 288 55 427    * info@laukuforums.lv    ü  www.laukuforums.lv
— Facebook: LLF  |  Twitter/Instagram: @laukuforums

Komentāru nav
Pievienot komentāru
Tuvākie notikumi
Visi