Sēļu zemes saule – Secē

07.10.2020.

Simbolisks ceļojums vēsturiskajā laikā un Sēlijas telpā – tradicionālajā kultūrā, dabā un  ģeogrāfijā var būt arī izglītojoša pastaiga. Lai interesentiem palīdzētu labāk apgūt Sēlijas vēsturi, Saules kalendāra tradīcijas un savvaļas augu uzbūvi, lietošanas vēsturi un mūsdienīgas izmantošanas iespējas, biedrība „Ekociemats” ir realizējusi projektu „Kultūras un vides izglītības brīvdabas ekspozīcija „Sēļu zemes saule”” (proj. nr. 19-04-AL08-A019.2202-000011) aktivitātes nr. A019.22 – „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros.

Lai īstenotu projekta mērķi – uzlabot biedrības teritorijas sabiedrisko pakalpojumu pieejamību un kvalitāti, uzstādīti pieci tematiski brīvdabas ekspozīcijas objekti teltsveida kupoli, no kuriem katrs veltīts noteiktai Saules kalendāra svētku dienai – Mārtiņiem, Lieldienām, Ūsiņiem, Jāņiem, Uguns dienai, Miķeļiem, un viens pārvietojams, apkurināms koka modulis vides klases izvietošanai. Vides klases iekārtošanai uzstādīts arī interaktīvais ekrāns, dators un iegādāti divi digitālie mikroskopi, lai aplūkotu augu uzbūvi. Apmeklētāju ērtībām teritorijā uzstādītas arī divas biotualetes.

Brīvdabas ekspozīcijas iekārtošanai izgatavots Lieldienu brīdim veltīts komplekts – šūpoles ar slidkalniņu un apjumtu āra galdu, amatnieks Eduards Klints izveidojis koka spēļu komplektu – šaujamlokus ar bultām, koka ķekatas, Lieldienu olas no koka ar tām piemērotu ripināmo reni, veļas velējamos dēlīšus ar vāli un citas interesantas lietas. Lai varētu izbaudīt pastaigu brīžos, kad nav ekskursijas vadītāja, objektos tiks izmantotas audioiekārtas, kurās iespējams atskaņot ne vien dabas skaņas un mūziku, bet arī noklausīties stāstījumu par zīmīgo Saules kalendāra dienu un augiem, kas raksturīgi šim gada laikam. Savukārt informatīvos plakātos varēs lasīt par Sēlijas vēsturi, Saules kalendāru un dabu, sevišķi – augiem.

Kaut gan projekts tika uzsākts krīzes laikā, kad valdīja pulcēšanās ierobežojumi, jau jūnijā aicinājumam iesaistīties vides izglītības aktivitātēs atsaucās bērni, kas palīdzēja Jāņu ekspozīcijas daļas veidošanā. Bet šāgada 27. septembrī aicinājām mūsu atbalstītājus uz projekta un cidoniju ražas svētkiem – brīvdabas pasākumu, kura laikā ar dziesmām priecēja mūzikas grupa „Zapte”, Guntars Endzelis un Sergejs Žitņikovs. Bērni un pieaugušie piedalījās rudens masku darbnīcā, lai ar tajā izgatavotajām maskām rotātu Mārtiņiem veltīto ekspozīcijas objektu.

Projekta nr. 19-04-AL08-A019.2202-000011 kopējās attiecināmās izmaksas ir 22176,47 EUR, no tiem publiskais finansējums ir 19958,82 EUR, pārējais – biedrības ieguldītais līdzfinansējums.

Sagatavojusi Andra Simanova (Biedrība „Ekociemats”).

Foto no projekta ietvaros īstenotajām aktivitātēm – Irēna Svīte.

Komentāru nav
Pievienot komentāru
Tuvākie notikumi
Visi