Ērberģe | Laiks Laukiem! Ko dara Eiropa kaimiņmājā?

24.07.2020.

22.07.2020. Ērberģe, Mazzalves pagasts, Neretas novads

Tikšanās notika Ērberģes muižas paspārnē un tikko izveidotajā estrādē, 22. jūlijā, kad ciems svin Marijas tilta svētkus, kopā ar 8 sirsnīgu stāstu īpašniekiem, Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Aizkraukles Rajona Partnerību priecājāmies par vietējo saimniecību iniciatīvu, inovatīvu ideju un Eiropas Savienības atbalsta pozitīvo ietekmi uz reģionālo attīstību.

Pēc aktīvām diskusijām secinājām, cik neizsakāma vērtība ir ģimenei ‍‍‍ un cik vērienīgus pamatus tā dod, uzņemoties jaunus izaicinājumus. Savukārt par priekšnosacījumu veiksmīgai reģionālai attīstībai tika minēta: loģistikas infrastruktūra, investīcijas cilvēkresursos un jaunu ģimeņu piesaiste /noturēšana. 

Kaspars Baltacis iedvesmoja, ka par spīti sākotnējām grūtībām iegādāties īpašumu – tas ir izdarāms, turklāt ne vien attīstot saimniecību, piesaistot ES finansējumu, bet arī veidojot lielu un stipru ģimeni un esot politiski un pilsoniski aktīvam;

Aizkraukles rajona partnerības projektu vadītāja Ilvija Ašmane stāstīja par vietējo bioresursu pieejamību Neretas novadā, aprites ekonomiku un, kā būtisku nākotnes iespēju, norādīja efektīvāku pārstrādi, samazinot liekos pārpalikumus un tos pēc tam maksimāli izmantojot. Neretas uzņēmēji izzinājuši starptautisku labo pieredzi bioekonomikā, ko pārņemt LEADER projekta ietvaros;

Liellopu izsoļu nams saimnieka Kaspara Ādama sieva, Kristīne Ādama dalījās spēkpilnā ceļā, kurā izauguši līdz tik lielam uzņēmumam, kas nu jau pārstāv 70% no liellopa teliņu eksporta. Līdztekus uzņēmumam ģimene attīsta arī saimniecību, kur vērtīgas esot pieejamās konsultācijas, kurās iespējams uzzināt kādi augi un labība būtu vispiemērotākā sēšanai, ņemot vērā konkrētās augsnes parametrus;

SIA “Digistar” lāzergriešanas uzņēmuma īpašnieks Jānis Freimanis, norādīja, cik grūti ir iegūt finansiālu atbalstu jauniem lauksaimniekiem banku sektorā bez iepriekšējas pieredzes nozarē, un izcēla LEADER programmas atbalstu nelauksaimnieciskās uzņēmējdarbības attīstībai;

Vecmēmeles muižas jaunais īpašnieks Sandris Punculis minēja iegūto kultūrkapitāla fonda finansējuma muižas izpētes darbiem, un aizrāva ar nākotnes vīziju par muižu publiskiem pasākumiem, radošām izpausmēm un mūzikas skaņām, radot vēlmi viesoties sakārtotajā muižā ikvienu klātesošo;

Biedrības “Sēļu klubs” pārstāve Ilma Svilāne uzsvēra, cik būtiski ir stiprināt Sēlijas identitāti un apzināties tās kultūrmantojumu. Savukārt Lielzalves muižā ir cerība ierīkot biedrības rezidenci un radīt telpu vietējiem iedzīvotājiem;

Tikšanās noslēgumā par Ērberģi izteicās biedrības “Ērberģietes” vadītāja Žanna Miezīte un Neretas novada priekšsēdētājs Arvīds Kviesis – ar ES atbalstu no renovēta bērnudārza līdz renovētai skolai, no uzbūvētas sporta halles līdz ēku siltināšanai, un vēl apjomīgs digitalizācijas projekts priekšdienās, veidojot labāku dzīves vidi ikvienam. Darbi, kas iedvesmo.

Noslēgumā Mārtiņš Zemītis, Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā ekonomikas padomnieks plānoja runāt par Eiropas zaļo kursu, stratēģiju “No lauka līdz galdam”, kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) nākotni un plānotajiem atbalsta instrumentiem lauksaimniekiem no nākamā gada, un bioloģisko daudzveidību.

Pieredzes apmaiņa iedrošina sapņot, uzņemties un realizēt iecerēto. Jāatceras vien tas, ka, lai arī paļaušanās uz saviem spēkiem ir ļoti būtiska, patiesi ievērojamus rezultātus iespējams īstenot tieši kopīgi sadarbojoties.

Komentāru nav
Pievienot komentāru
Tuvākie notikumi
Visi