SVVA stratēģijas īstenošanas novērtējums par 2016. – 2019. gadu

16.07.2020.

Atbilstoši MK Nr.125 47.4.3. apakšpunktam  katru gadu vietējās rīcības grupas novērtē sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas noteikto mērķu un sasniedzamo rezultātu, arī rīcību rezultātu, rādītāju izpildi un savu darbību iepriekšējā gadā.

 Biedrības “Aizkraukles rajona partnerība” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015. -2020.gadam īstenošanas novērtējums par 2016.-2019.gadu.

Rezultatīvie rādītāji iegūti, apkopojot informāciju par uzraudzībā esošajiem LEADER programmā realizētiem projektiem, kā arī veikts Aizkraukles rajona partnerības darbības novērtējums.

Komentāru nav
Pievienot komentāru
Tuvākie notikumi
Visi