Laiks laukiem! Ko Eiropa dara kaimiņmājā?

14.07.2020.

Laiks laukiem! Ko Eiropa dara kaimiņmājā?

Eiropas komisijas kampaņa Ērberģē, Neretas novadā

 Eiropas Komisijas kampaņas “Mans reģions, mana Eiropa, mana nākotne” ietvaros Marijas tilta svētku pēcpusdienā – 22. jūnijā sākot no pulksten 17.00 pārstāvji no Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un Latvijas Lauku foruma aicina ikvienu pievienoties un paviesoties Ērberģē, izzinot skaistās iniciatīvas tuvākajā apkārtnē, kas tapušas ar nozīmīgu un radošu vietējo iedzīvotāju darbu un Eiropas fondu atbalstu.

Pasākumā aicināts pievienoties ikviens, kam interese, ieraugot, kas paveikts un daudzkārt nezināms tuvākajā apkārtnē, izzinot kā Eiropas rīcība sastopama apkārtējā vidē, būs iespēja ieraudzīt pašiem sevi Eiropā. Klātesošie dzirdēs pieredzes stāstus par lielām lietām mazās vietās un par to, kā iedzīvotāju vajadzības mijiedarbojas ar Eiropas Savienības sniegtajām iespējām.

Klimata pārmaiņas, kas kļuvušas klātesošas visattālākajās vietās pasaulē, rokrokā ar koronavīrusa pandēmijas izraisītajām sekām, prasa jaunu un daudz savādāku pieeju ekonomikas virzībai un saimniekošanai. Jaunais Eiropas zaļais kurss nav tikai deklaratīvs dokuments, bet gan reāls pasākumu plāns, kas paredz arī nepieciešamās investīcijas un pieejamos finansējuma avotus. Savukārt jaunā stratēģija “No lauka līdz galdam”, kas nākamajos gados kļūs par ikviena eiropieša ikdienu, paredz virzību uz veselīgāku un ilgtspējīgāku ES pārtikas sistēmu.

Par bioloģisko saimniekošanu, liellopiem, galdniecību un citiem sirds darbiem savā saimniecībā stāstīs Kaspars Baltacis, savukārt par Baltijā lielākā liellopu izsoļu nama izveidi un attīstību dzirdēsim stāstu no saimnieka Kaspara Ādama. Par pielāgošanos ārkārtas apstākļiem, mainot uzņēmuma darbību un fokusu no eksporta uz vietējo tirgu, stāstīs lāzergriešanas uzņēmuma SIA “Digistar” īpašnieks Jānis Freimanis.

Vecmēmeles muižas jaunais īpašnieks Sandris Punculis dalīsies savā pieredzē par muižas atjaunošanu un labiekārtošanu, biedrības “Sēļu klubs” pārstāve Ilma Svilāne stāstīs Lielzalves muižas atjaunošanas ceļu, bet kultūras dzīves veidotāja un biedrības “Ērberģietes” vadītāja Žanna Miezīte klausītājus iedvesmos ar stāstiem par kopienas iesaisti vietas attīstības stimulēšanu Ērberģes muižas paspārnē.

Par ES ieguldījumu teritorijas mājražotāju un amatnieku sadarbības un izaugsmes stimulēšanā, kā arī par vietējās teritorijas potenciālu bioekonomikas attīstībā stāstīs Aizkraukles rajona partnerības pārstāve Ilvija Ašmane, un Neretas novada priekšsēdētājs Arvīds Kviesis, ļaus klātesošajiem izzināt aktuālo par novada attīstību un ES ieguldījumiem teritorijā.

Parādīt, ka Eiropa ir tepat un ikdienišķās lietās saskatāma, kā rezultāts mērķtiecīgām rīcībām kohēzijas, lauku attīstības un citu politikas plānu īstenošanas rezultāts, ir viens no biedrības “Latvijas Lauku forums“ (LLF) mērķiem, iesaistoties Eiropas Komisijas kampaņā “Mans reģions, mana Eiropa, mana nākotne”. Kampaņas mērķis ir informēt par Eiropas Savienības sniegto atbalstu projektiem un aktivitātēm reģionos, par pieejamo finansējumu mazajām un vidējām saimniecībām, par jauniešu attīstības un izglītības iespējām un citām atbalsta programmām. Plašāka informācija par Eiropas sniegtajām iespējām laukiem un reģionu iedzīvotājiem ļauj saskatīt un izzināt dzīves kvalitātes uzlabošanas un ekonomikas attīstības iespējas, vienlaikus radot vietu diskusijām par efektīvāku un mērķtiecīgāku atbalstu lauku telpā.

Komentāru nav
Pievienot komentāru
Tuvākie notikumi
Visi