Biedrības „Klintaines Dzirnas” aktivitātes

15.01.2020.

Biedrībai „Klintaines Dzirnas” iepriekšējie divi gadi bijuši īpaši aktīvi. 2018.gadā tika uzsākts Aizkraukles rajona partnerībā iesniegtais projekts „Koncerttērpi un tautas mūzikas instrumentu iegāde Klintaines pagasta ansamblim „Dzirnas” – ceļā uz valsts simtgadi.” Nr.18-04-AL08-A019.2201-000016. Projekta kopējās izmaksas sastādīja 2230,00 EUR, no kura 10% līdzfinansēja Pļaviņu novada dome. Projekta rezultātā tika iegādāti jauni koncerttērpi, apavi, mūzikas instrumenti un sasniegts mērķis – papildināts vizuālais ietērps jaunām koncertprogrammām un vietējai koncertēšanai, kā arī tērpu izmantošana  XV Latviešu Dziesmu un deju svētkos Toronto 2019.gada jūnijā.

Ansamblis „Dzirnas” kopā ar Dziesmusvētku virsdiriģenti Vizmu Maksiņu pie Latviešu centra Toronto /2019/

Jāņu ielīgošana Sidrabenē Kanādā/2019/

Savukārt 2019.gadā tika atbalstīts Aizkraukles rajona partnerībā iesniegtais projekts “Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana Pļaviņu novada Klintaines pagastā Nr. 19-04-AL08-A019.2203-000005. Projekta rezultātā iegādāts videokameras un portatīvā datora komplekts par kopēju summu 2193.43 EUR, t.sk., Pļaviņu novada pašvaldības līdzfinansējums 218.90 EUR, biedrības “Klintaines Dzirnas” līdzfinansējums 4.43 EUR un ELFLA atbalsts 1970.10 EUR. Projekta mērķis – Klintaines pagasta kultūrvēsturiskā mantojuma identificēšana, dokumentēšana, filmēšana, popularizēšana, saglabāšana.

Lai popularizētu biedrības „Klintaines Dzirnas” aktivitātes un parādītu projektos iegūtos materiālus, Klintaines pagasta „Kūlīšu” tradīciju zālē 2019.gada 15.novembrī tika sarīkots pasākums –  koncerts “Viena tauta, viena dziesma”, kurā Klintaines pagasta sieviešu vokālais ansamblis “Dzirnas” izdziedāja un izstāstīja savu piedzīvojumu 2019.gada vasarā – braucienu uz Kanādas XV Latviešu dziesmu un deju svētkiem Toronto. Koncertā skanēja šiem svētkiem sagatavotā tautasdziesmu un “Čikāgas Piecīšu” dziesmu programma, tika rādītas fotogrāfijas, kas radīja jauku un sirsnīgu atmosfēru. Pasākumā piedalījās arī Dziesmusvētku virsdiriģente no Kanādas Vizma Maksiņa. Noslēgumā visi nodziedāja tautā zināmo Alberta Legzdiņa dziesmu ar Laimoņa Vāczemnieka vārdiem “Vecpiebalgas ūdensrozes” un mielojās ar klintainiešu sagādāto un vietējās kulināres cepto kūku. Tas bija jauks valsts svētku ieskaņas pasākums.

Pasākums tika dokumentēts un iemūžināts videoierakstā, kā arī saglabāts ar projektā jauniegūto aparatūru  /videokamera un portatīvā datora komplekts/.

Biedrība „Klintaines Dzirnas”

Komentāru nav
Pievienot komentāru
Tuvākie notikumi
Visi