Diskusijas ziemas forumā 2019 Bīriņos

20.12.2019.

2019.gada 17. un 18.decembrī administratīvā vadītāja Alda Paura, projektu vadītāja Ilvija Ašmane un Padomes locekle un projektu vērtētāja Regīna Grīnblate devās uz ikgadējo Latvijas Lauku foruma rīkoto ziemas forumu, kas šogad notika Bīriņos.

Kā jau vienmēr, šis pasākums pulcēja lielu cilvēku skaitu no visas Latvijas vietējām rīcības grupām, kopā vairāk par 100 cilvēkiem. Paralēli notika divas sesijas – lēmējvarai un izpildvarai. Kā jau katru gadu, bija iespēja iegādāties vietējo ražotāju produkciju kopīgi izveidotajā tirdziņā.

Pie mums bija ieradusies Zemkopības ministrija, Lauku atbalsta dienests un Valsts Lauku tīkls. Darba programma.

Būtiskākās atziņas no ZM Lienes Jansones:

 • Latvija ir 2.vietā ES pēc izmaksātajiem maksājumiem ELFLA;
 • Šobrīd Latvijā ir apstiprināti 18 starpteritoriālie un 32 starpvalstu projekti;
 • Arī nākošajā plānošanas periodā 2021-2027 LEADER vismaz 5% no ELFLA ieguldījuma KLP stratēģiskajā plānā;
 • Multifondu pieeja – ELFLA, ERAF, ESF (?);
 • 70% novirzāmi ieguldījumiem uzņēmējdarbībā;
 • Caur SVVA pieejas izmantošana arī citu LAP pasākumu ieviešanai – atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā, pašvaldību infrastruktūra;
 • Kritēriji LEADER finansējuma sadalei, šobrīd šādi priekšlikumi:
  • Iedzīvotāju skaits vietējās rīcības grupas darbības teritorijā,
  • Vietējās rīcības grupas darbības teritorijas platība (km2),
  • Samazina piešķirto finansējumu, ja ir pašvaldības, kurās vismaz 50% no pašvaldības iedzīvotājiem nodarbināti Rīgas pilsētā.

Ar pilnu prezentāciju var iepazīties ŠEIT.

Kamēr izpildvara, strādājot darba grupās, uzlaboja vietējo rīcības grupu kvalitātes vadības sistēmu, tikmēr lēmējvaras pārstāvji diskutēja par šādām tēmām:

 • Juridiskie aspekti, biedrības darbības un LEADER administrēšanas nošķirtība;
 • Efektīga, caurspīdīga un sabalansēta SVVA īstenošanu;
 • Lēmējvaras nozīmība, būtiskākie aspekti un nepieciešamās izmaiņas;
 • Identificētie izaicinājumi VRG lēmējvaras darbā un rekomendācijas nākotnei;
 • Diskusija un praktiskas rekomendācijas lēmējvaras kapacitātes spēcināšanai.

LAD prezentācija.

Nākošajā dienā Katrīna Idū no Latvijas Lauku foruma iepazīstināja ar aktuālo situāciju LEADER / SVVA – apgūtais finansējums, īstenotie projekti, tematiskais pārklājums uzņēmējdarbības projektos. Prezentācija.

Kā arī abu dienu garumā dzirdējām ļoti daudz pieredzes stāstus gan par realizētajiem starptautiskajiem projektiem, gan vietējiem īstenotajiem LEADER projektiem.

Noslēgumā notika ļoti spraigas diskusijas par izaicinājumiem nākotnē

 • VRG atbalsta unikalitāte un specializācija;
 • Vienotie nosacījumi un specifiskās teritorijā atbalstāmās aktivitātes;
 • Atbalstāmie uzņēmēji – statuss un maksimālais apgrozījums;
 • MK noteikumu izmaiņas;
 • Aktivizēšanas nozīmība un sadarbības partneri;
 • Instrumenti inovāciju iedzīvināšanai.

Ar visām prezentācijām iespējams iepazīties šeit: http://llf.partneribas.lv/archives/6580

Un visbeidzot vēlreiz sirsnīgi apsveicam Latvijas Lauku forumu 15 gadu dzimšanas dienā! Mēs, Latvijas vietējās rīcības grupas, varam būt ārkārtīgi lepnas, ka mums ir šāda “jumta” organizācija, kas par mums cīnās, rūpējās un vajadzības gadījumā zibenīgi reaģē un palīdz!

Paldies jums!

Komentāru nav
Pievienot komentāru
Tuvākie notikumi
Visi