Noslēgušās energopārvaldības apmācības

02.12.2019.

No 2019.gada 15.oktobra līdz 21.novembrim notika energopārvaldības apmācības projekta Nr. 18-00-A019.333-000003 “Aprites ekonomika lauku reģionos. Global Eko – Inno Eko” ietvaros. Apmācības vadīja inženierkonsultatīvā firma SIA “Ekodoma”, kas jau 25 gadus darbojas energoefektivitātes un atjaunojamo energoresursu jomā.

Kopā notika 10 dienu semināri, kur papildus semināriem telpās tika organizētas ekskursijas uz dažāda tipa ēkām, kur kopā ar sertificētu energoauditoru Gati Žoglu aplūkojām ēku tehnisko stāvokli, problēmzonas un domājām, kādus energoefektivitātes pasākumus tur varētu ieviest. Pēc tam veicām dažādus aprēķinus ar līdzīgu ēku piemēriem.

Publiskā ēka: viesnīca “Divas upes” un Aizkraukles Profesionālā vidusskola

Dzīvojamā ēka: daudzdzīvokļu ēka Koknesē

Ražošanas ēka: SIA “Jeld-Wen Latvija”

Uzzinot par dažādiem energoefektivitātes pasākumiem un risinājumiem ēku siltināšanā, biežāk pieļautajām kļūdām un aptaustot mērinstrumentus, ar ko strādā energoauditori ikdienā, papildus dzirdējām arī Ekonomikas Ministrijas pārstāvi, kas pavēstīja par grantiem un aktuālo informāciju par energopārvaldības prasībām lielajiem uzņēmumiem un elektroenerģijas patērētājiem, kā arī par ALTUM iespējām un atbalstu uzņēmumu energoefektivitātes pasākumu finansēšanā.

Interesanti bija aplūkot pirmo lielāko Baltijā centralizēto siltumapgādes sistēmu ar saules siltumenerģijas staciju Salaspilī, ko īstenojis SIA “Salaspils Siltums” ar dāņu finansējuma palīdzību.

Noslēgumā, lai iegūtu sertifikātu, semināra apmeklētāji prezentēja savus mājasdarbus, kas bija jāveic šī kursa ietvaros, un aizpildīja testu, kur katrs varēja pārliecināties par savu zināšanu līmeni energopārvaldībā.

Lūk, daži viedokļi par šīm apmācībām:

“Salaspils Siltumā saules paneļu lauks bija iespaidīgs. Kursos bija interesanti rēķināšanas piemēri, testi par gaisu telpā un siltumizolāciju ēkās. Semināri bija ļoti interesanti, ar reāliem piemēriem, kā arī apskates objektos varēja gūt patiesu un noderīgu informāciju.”  /Aigars Paegle, SIA “Jeld-Wen Latvija”/

“Patiesa pateicība par profesionāli organizētiem semināriem par pašvaldībai aktuālu tēmu – gatavojoties nākošajam ES fondu finansēšanas periodam. Esmu ieguvis neatsveramas zināšanas par norobežojošo konstrukciju siltumvadītspējas tuvināto aplēšu veikšanu, kas ļauj detalizētāk izprast energosertifikātos norādīto datu ieguves algoritmus. Īpaša pateicība par iespēju komunicēt ar praktizējošu energoauditoru, JELDWEN un Salaspils siltuma apmeklējuma iespējām, kas ļāva ieskatīties pragmatiskos siltumapgādes risinājumos un uzzināt par ierosinājumiem, kurus nevajadzētu izmantot.

Elastīgs nodarbību grafiks, prasmīgi pasniedzēji, ar kuriem ir iespēja diskutēt par praksē sastopamiem netipiskiem risinājumiem, lieliska komunikācija ar projekta vadītāju un neatsverama iespēja komunicēt ar kolēģiem no dažādām nozarēm un Latvijas vietām.”  /Helmuts Banders, Pļaviņu novada domes Teritoriju attīstības nodaļas vadītājs/

Man ir prieks, ka mūsu teritorijā ir tik uzņēmīgi un zinātgriboši uzņēmēji un pašvaldību cilvēki un ka savā aizņemtībā atrada laiku, lai kopā 10 dienas pavadītu jaunu zināšanu apguvē.

Projektu vadītāja,

Ilvija Ašmane

Komentāru nav
Pievienot komentāru
Tuvākie notikumi
Visi