Jauktais koris AIZKRAUKLE biedrība īsteno jau otro LEADER projektu

11.09.2019.

Jauktā kora Aizkraukle biedrība īstenoja jau otro LEADER projektu. Projekta Nr. 19-04-AL08-A019.2203-000002 “Skatuves klavieru piegāde jauktajam korim Aizkraukle” (Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”).

Projekta mērķis ir iegādāties jauktā kora vajadzībām skatuves klavieres, lai varētu uzstāties baznīcās, brīvdabas pasākumos ar klavieru pavadījumu, bagātinot kora skanējumu, kā arī jauktā kora jauniešu instrumentālās grupas muzicēšanai. Komplektā ir arī statīvs un soma. Projekta kopējās izmaksas ir EUR 1268, tajā skaitā EUR 220,079 PVN. Līdzfinansējumu 10% apmērā EUR 126,80 nodrošināja biedrība “Jauktā kora Aizkraukle biedrība”.

Paldies par atbalstu un konsultēšanu Aizkraukles rajona partnerībai, par līdzfinansējumu ziedotājiem. Paldies par klavieru komplekta piegādi SIA “ES projekti”. Paldies arī Lauku atbalsta dienesta darbiniekiem par izsmeļošām konsultācijām.

2019.gada kora sezonu uzsāksim ar koncertiem baznīcās, kuriem mūsu diriģents Eduards Grāvītis ir izvēlējis sevišķu programmu (pavadījums- jaunās projektā iegādātās skatuves klavieres).

Uz tikšanos jaunajā jauktā kora Aizkraukle sezonā!

Vairāk par iespējām ELFLA:
https://ec.europa.eu/agricul…/rural-development-2014-2020_lv
#aizkrauklespartneriba #LEADER #jauktaiskorisAizkraukle #Aizkrauklesnovads #prieksdarīt

Komentāru nav
Pievienot komentāru
Tuvākie notikumi
Visi