Izsludināta pieteikšanās pieredzes apmaiņas braucienam uz Poliju!

08.07.2019.

Aizkraukles rajona partnerība ir vadošais partneris projektā “No tradicionālām amata prasmēm līdz mūsdienu ilgtspējīgiem lauku tūrisma produktiem” (Nr. 18-00-A019.333-000017). Šajā projektā piedalās sadarbības partneri no Polijas, Moldovas, Gruzijas, Slovēnijas un Itālijas vietējām rīcības grupām (local action groups).

Projektā paredzētas šādas galvenās aktivitātes:

  • Mājražotāju un amatnieku kartēšana – šobrīd noris kartes izstrādāšana;
  • Semināri par dažādām tēmām – plānoti ziemā/pavasarī;
  • Pārtikas un amatniecības lauku tūrisma produkta meklēšana un kapacitātes celšana esošajiem – 2020.gadā.

No 2019. gada 6. – 9. septembrim projekta ietvaros tiek organizēts pirmais PIEREDZES APMAIŅAS BRAUCIENS uz Poliju, Beļsko Bjala, kura laikā Polijas VRG rādīs savas teritorijas labākos piemērus par tradicionālajām amata prasmēm.

No Aizkraukles rajona partnerības teritorijas tiek aicināti pieteikties 5 interesenti. Transporta un uzturēšanās izdevumi tiek segti no projekta. Galvenais nosacījums ir angļu valoda/ krievu valoda sarunvalodas līmenī, lai spētu pastāstīt par sevi un komunicēt ar citiem projekta partneriem.

PROGRAMMA

Viens pārstāvis varēs braukt tikai vienā pieredzes apmaiņas braucienā šī projekta ietvaros (kopā plānoti 5 braucieni).

Sūti savu pieteikuma vēstuli (max A4) brīvā formā uz ilvija.asmane@aizkrauklespartneriba.lv, pastāstot, kā Tu kop latviešu tradīcijas, kā senās lietas tiek pasniegtas mūsdienās un kāpēc tieši Tevi būtu jāizvēlas šajā braucienā.

Gadījumā, ja tiek saņemti vairāk kā 5 pieteikumi, Aizkraukles rajona partnerība patur tiesības izvēlēties atbilstošākos pretendentus braucienam.

Gaidīšu pieteikumus līdz 2019.gada 21.jūlijam!

Sazināšos ar izvēlētajiem kandidātiem.

Papildus informācija pie projekta vadītājas Ilvijas Ašmanes pa tālr. 28367981.

Komentāru nav
Pievienot komentāru
Tuvākie notikumi
Visi