Veikts “Aizkraukles rajona partnerības” darbības teritorijas BIORESURSU POTENCIĀLA NOVĒRTĒJUMS

10.04.2019.

Biedrība “Aizkraukles rajona partnerība” starptautiskā projekta Nr. 18-00-A019.333-000003 “Aprites ekonomika lauku reģionos. Global Eko – Inno Eko” ietvaros ir veikusi līdz šim nebijušu pētījumu “Aizkraukles rajona partnerības teritorijā pieejamo bioresursu izmantošanas potenciāla noteikšana aprites ekonomikas kontekstā”.

Pētījumu ir veicis Rīgas Tehniskās universitātes Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātes Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts. Ir izvērtēta gan šī brīža bioresursu pieejamība, gan to izmantošanas potenciāls partnerības teritorijai raksturīgām nozarēm – lopkopībai, lauksaimniecībai un mežsaimniecībai. Novērtēta biomasas resursu, to atkritumu un atlikumu apsaimniekošana, un piedāvātas idejas, kā šos resursus izmantot jaunu produktu ražošanai. Analizēts lauksaimniecības un mežsaimniecības iespējamais ieguldījums bioresursu ieguvē un ražošanā, kā arī to līdzdalība kopējā bioekonomikas attīstībā, velkot paralēles ar aprites ekonomikas ciklu.

Bioresursu izmantošanas iespēju analīze balstās uz netradicionālu faktoru vērtējumu: pieejamo cilvēkresursu daudzumu, nodarbinātību un teritorijas attīstības līmeņa indeksu.

Veikts apskats par Aizkraukles rajona partnerības teritorijā sastopamajiem koksnes un nekoksnes resursiem, piemēram, par meža ogām, sēnēm, augiem un citiem mežā esošiem resursiem, kurus ir iespējams izmantot daudz efektīvākā veidā, nekā tas ir šodien, ražojot produktus ar augstāku pievienoto vērtību. Tādā veidā attīstot gan pašvaldības, gan valsts ekonomiku.

Izmantojot B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas, tika noteikts bioloģisko atlikumu un atkritumu daudzums no komerciālās pārstrādes izpētes teritorijā. Izpētītas un novērtētas iespējas, kas ļautu palielināt bioresursu ieguves apjomus, piemēram, izmantojot izstrādātus kūdras laukus kultūraugu audzēšanai, vai arī izmantojot lauksaimniecībā neizmantotās zemes platības. Noteikta, kādu kultūraugu audzēšana būtu visefektīvākā izpētes teritorijā.

Izvērtēts potenciāls jaunu ražotņu dibināšanai un sniegtas rekomendācijas par pasākumiem un aktivitātēm, kuras būtu jāorganizē Aizkraukles rajona partnerības teritorijā esošajām organizācijām – pašvaldībām, izglītības iestādēm, uzņēmējiem, nevalstiskajām organizācijām un citiem, lai, izmantojot teritorijā pieejamos bioresursus, sekmētu veiksmīgu bioekonomikas un aprites ekonomikas attīstību un stiprinātu Aizkraukles rajona partnerības teritorijas kapacitāti.

Lūk, ko par šo pētījumu saka autori: “Pētījuma atskaite ir veltījums Aizkraukles rajona partnerības teritorijā dzīvojošajiem un strādājošajiem. Tas ir vēstījums par iespējām, kuras nedrīkst palaist garām, par uzdrīkstēšanos kļūt labākajiem valstī, par inovatīvu ideju ieviešanu un skatu nākotnē, par aicinājumu aizbēgušajiem atgriezties. Nenoliedzami ir grūti sākt, ja lietuviešu kaimiņi ir aktīvāki un ir jau attīstījuši savus biznesus, balstoties uz Latvijas bioresursiem. Nenoliedzami tas ir izaicinājums attīstīt pašiem savu biznesu, tomēr šoreiz tam ir priekšrocības, jo tas būs inovatīvāks nekā esošais bizness. Inovācijas ir tas, kas dzen uz priekšu nākotnes attīstību.”

Ar pilnu pētījuma tekstu iespējams iepazīties ŠEIT

Pētījuma prezentācija biedru kopsapulcē 19.03.2019 ŠEIT

Komentāru nav
Pievienot komentāru
Tuvākie notikumi
Visi