Informācija potenciālajiem projektu iesniedzējiem – mainīti MK noteikumi Nr. 590!

06.04.2019.

Informējam, ka 15.02.2019 ir stājušies spēkā grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr.590 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju“”.

Lai būtu pārskatāmāk, ŠEIT pieejams dokuments, kur ir redzama iepriekšējā MK redakcija un pašreizējā.

Galvenā uzmanība jāpievērš tam, ka projektā var paredzēt arī tādu pamatlīdzekļu izmantošanu ārpus sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas teritorijas, kuri nav stacionāri novietojami, ja atbalsta pretendenta juridiskā adrese vai struktūrvienības darbības vieta vai deklarētā dzīvesvieta (fiziskai personai, kas veic vai plāno uzsākt saimniecisku darbību kā pašnodarbināta persona) atrodas vietējās rīcības grupas darbības teritorijā vismaz trīs gadus pirms projekta iesniegšanas.

Atbalsta saņēmējs aktivitātē “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” visā projekta uzraudzības periodā, sākot ar ceturto gadu pēc projekta īstenošanas, katru gadu mēneša laikā pēc gada pārskata iesniegšanas Valsts ieņēmumu dienestā iesniedz Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā pārskatu par saimnieciskās darbības rādītājiem iepriekšējā kalendāra gadā (3. pielikums).

Komentāru nav
Pievienot komentāru
Tuvākie notikumi
Visi