Pabeigts starpposma novērtējums 2018

03.02.2019.

2018.gada nogalē tika veikts vietējās attīstības stratēģijas starpposma novērtējums – gan kvantitatīvais (cik daudz projektu iesniegti, cik daudz naudas ir apgūts un vai ir sasniegti mūsu solītie rezultatīvie rādītāji u.c.), gan kvalitatīvais (iedzīvotāju aptauja – cik atpazīstams ir LEADER un Aizkraukles rajona partnerība, vai īstenotie projekti atbilst iedzīvotāju priekšstatam utt.).

Paldies visiem par atsaucību aptaujas aizpildīšanā!

Novērtējuma rezultāti:

  1. Vietējās attīstības stratēģijas rīcību rezultātu rādītāju izpilde, publiskā finansējuma izlietojums un tā ietekme uz mērķu un rezultātu sasniegšanu;
  2. Iedzīvotāju aptaujas rezultāti.
Komentāru nav
Pievienot komentāru
Tuvākie notikumi
Visi