Arheoloģiskie tērpi Aizkraukles folkloras kopai

15.12.2018.

Biedrība “Aizkraukles reģionālā Tautskola” ir sabiedriska organizācija, kuras pamatuzdevums ir nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana, popularizēšana un tālāknodošana caur vietējo iedzīvotāju izglītošanu un praktiskās pieredzes pārnesi no meistariem un tradīciju zinātājiem. Jau vairāk kā 10 gadus biedrība kopj latviskās dzīvesziņas tradīcijas, organizē gadskārtu ieražu pasākumus un latvju godus Aizkraukles novadā un blakus novados. Tradicionāli tiek svinēti Meteņi, pavasara un ziemas Saulgrieži, Jāņu diena, Baltu vienības diena u.c. Biedrībā darbojas folkloras zinātāji un tradīciju uzturētāji, kuri apvienojušies folkloras kopā “Karikste”. Šogad Ziemassvētku laikā rīkojam tradicionālo danču vakarus un sniedzam Labdarības koncertu Sociālās aprūpes centrā.

Ar projekta „Mana novada tautastērpa stāsts” (Nr. 18-04-AL08-A019.2201-000012) palīdzību pirmo reizi tiks dziļāk izzināti un iepazīti arheoloģiskie tērpi no Aizkraukles un Lejasžagaru kapulauku izrakumiem, kuros atrasti gan lībiešu, gan latgaļu arheoloģiskā tērpa paraugi un rotas. Var izšķirt divus vēsturiskos periodus, kas raksturo latviešu tautastērpu. Pirmais – no 7. līdz 13. gadsimtam, un tā laika tērpi tiek dēvēti par „arheoloģiskajiem tērpiem”. Latvijas teritoriju apdzīvoja baltu ciltis: latgaļi, kurši, zemgaļi, sēļi un somugri – lībieši. Izvēlētie tērpi saskan ar tām tērpu rekonstrukcijām, kas izveidotas pamatojoties uz ekspedīcijā atrastajiem priekšmetiem Aizkrauklē, Lejasžagaru kapulaukā.

Projekta ietvaros paredzēts izgatavot 4 arheoloģiskos sēļu sieviešu tērpus, 4 lībiešu sieviešu tērpus, 3 latgaļu un 3 zemgaļu vīriešu tērpus un divus bērnu tērpus. Tos izgatavos SIA „ANVI AM” – uzņēmums ar daudzu gadu pieredzi tautas tērpu izgatavošanā. Tērpi paredzēti dažādi, jo Aizkraukles reģions, kura robežās darbojas biedrība “Aizkraukles reģionālā Tautskola”, sevī ietver arī Sēlijas un Zemgales vēsturiskos novadus. Arī vizuāli tas izskatīsies pievilcīgāk un daudzveidīgāk. Aizkraukles un apkārtējo novadu iedzīvotājiem būs iespēja mācīties izgatavot arheoloģisko tērpu detaļas – celotās jostas (celaines) un pīnītes, kas rotā tērpu malas, vienlaicīgi apzinot arheoloģiskā tērpa valkāšanas tradīcijas Aizkrauklē un tuvākajos novados.

Tādējādi tiks ievērojami uzlabota biedrības organizēto pasākumu vietējai sabiedrībai kvalitāte. Vienlaicīgi tiks veicināta Aizkraukles rajona partnerības teritorijas attīstība un identitātes stiprināšana šajā teritorijā.

Projekta publiskais finansējums ir 3490.87 EUR.

Projekta vadītāja Anita Ostrovska

Komentāru nav
Pievienot komentāru
Tuvākie notikumi
Visi