ZS Bļodiņas projekta ietvaros iegādājas iekārtas

13.12.2018.

Kokneses pagasta zemnieku saimniecība “Bļodiņas” realizējusi projektu Nr.17-04-AL08-A019.2101-000010 “Bioloģiskā piena pārstrāde”. ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.1. „Uzņēmumu izveidošana un attīstība” ietvaros.

Projekta ietvaros ir iegādātas šādas iekārtas: siera katls, mehāniskā siera prese, piena seperators, konvekcijas krāsns, leduskapis un mikseris.

Saimniecības prioritārā nozare ir mājražošana, ražojot kulturvēsturisko mantojumu – Bioloģisko Jāņu sieru un citus bioloģiskus piena produktus un arī bioloģiskus konditorejas produktus, kas raksturīgi konkrētam apvidum. Pieaugot interesei par mājražošanu un lai popularizētu Kokneses novadu, paredzēts iesaistīties lauku tūrismā.

Projekta attiecināmo izmaksu summa 11 064 EUR, projekta plānotā publiskā finansējuma summa 7744,80 EUR.

Zemnieku saimniecības “Bļodiņas” mājas lapa www.blodinas.lv.

Komentāru nav
Pievienot komentāru
Tuvākie notikumi
Visi