Tautas tērpu iegāde Aizkraukles pagasta deju kolektīvam “Pēda”

10.12.2018.

2018.gada otrajā pusē biedrība “Deju kolektīvs “Pēda”” realizē Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA), Aizkraukles Rajona Partnerības, Aizkraukles novada domes un Aizkraukles novada kultūras nama  atbalstītu projektu “Tautas tērpu iegāde Aizkraukles pagasta deju kolektīvam «Pēda»”. Projekta mērķis ir veicināt latviskā kultūras mantojuma apzināšanu, saglabāšanu, popularizēšanu un pieejamību, stiprinot latvisko identitāti, papildinot deju kolektīva «Pēda» skatuves tērpu klāstu ar Piebalgas novada tautastērpiem.

2018.gada 15.decembrī kolektīvs svinēs 30 gadu pastāvēšanas jubileju, svētku koncertā, izceļot vidzemnieku identitāti, uzmanība tiks pievērsta īpašam Latvijas novadam – Piebalgas novadam, jo Latvijas kultūrvēsturē tam ir bijusi īpaša nozīme latviskās identitātes un pašapziņas veidošanā.

Īstenojot projektu, deju kolektīvs “Pēda” vasaras nogalē devās uz Vecpiebalgu izzināt tautastērpu valkāšanas tradīcijas Piebalgas novadā.

Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja lauku ekspozīcijā “Vēveri” tika iepazīti dažādi etnogrāfiskie materiāli, audumu paraugi, fotogrāfijas ar piebaldzēniem tautastērpos. Kopā ar tautastērpu meistariem tika izlemts, ka kolektīva tērpu darināšanā tiks izmantots Piebalgas novadam raksturīgs, bet šobrīd Latvijā valkāto tērpu klāstā maz pazīstams tautas tērpa auduma krāsu salikums, tā popularizējot  tautastērpu daudzveidību.

Projekta noslēguma pasākums notiks  2018.gada 15.decembrī  Aizkraukles pagasta kultūras namā, kur notiks deju kolektīva ”Pēda” jubilejas koncerts “Nāc man līdzi uz Vidzemi”, kas reizē būs arī biedrības īstenotā projekta prezentācija – tautastērpu kolekcijas parāde.

 

Komentāru nav
Pievienot komentāru
Tuvākie notikumi
Visi