4.kārtas rezultāti

29.03.2018.

REZULTĀTI

Ir noslēgusies 4. kārta LAP pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākumam „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”, kur termiņš bija no 22.01.2018. – 22.02.2018.

Rīcībā Nr.1: Uzņēmumu izveidošana un attīstība publiskais pieejamais finansējums bija 148 989,23 EUR. Kopā šajā rīcībā tika iesniegti 17 projektu pieteikumi par kopējo summu 232 297,52 EUR, no kuriem VRG vērtējums negatīvs ir 4 projektiem un nepietiekošs finansējums 1 projektam.

Rīcībā Nr.2: Atbalsts sabiedriskām aktivitātēm teritorijas iedzīvotājiem publiskais pieejamais finansējums bija 73 421,96 EUR. Kopā šajā rīcībā tika iesniegti 23 projektu pieteikumi par kopējo summu 153 055,65 EUR, no kuriem VRG vērtējums negatīvs ir 1 projektam un nepietiekošs finansējums 8 projektiem.

R1: Uzņēmuma izveidošana un attīstība

R2: Atbalsts sabiedriskām aktivitātēm teritorijas iedzīvotājiem

Komentāru nav
Pievienot komentāru
Tuvākie notikumi
Visi