Īstenots projekts “Mikrofonu iekārtu iegāde biedrības “Skrīveru teātris” vajadzībām”

08.02.2018.

Biedrība “Skrīveru teātris” ir dibināta 2010. gada decembrī ar mērķi uzturēt un popularizēt skatuves mākslas tradīcijas Skrīveru novadā, veicināt latviešu oriģināldramaturģijas atpazīstamību, sekmēt Skrīveru amatieru teātra māksliniecisko izaugsmi un rūpēties par Skrīveru amatieru teātra darbībai nepieciešamo materiāli tehnisko nodrošinājumu.

Biedrība “Skrīveru teātris” īstenojusi projektu “Mikrofonu iegāde biedrības “Skrīveru teātris” vajadzībām”, kas guva atbalstu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros. Projekta numurs 2016/AL08/1/A019.22.02/15. Projekta rezultātā tika iegādāts radio mikrofonu komplekts, kas paredzēts Skrīveru amatieru teātrim, lai uzlabotu brīvdabas izrāžu skanējumu.

Komentāru nav
Pievienot komentāru
Tuvākie notikumi
Visi