IK sertificēts mērnieks A.Bērziņš īstenojis projektu

02.02.2018.

IK sertificēts mērnieks A.Bērziņš Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas ir uzsācis īstenot projektu Nr. 2016/AL08/1/A019.21.01/1 “Mērniecības un ar to saistīto pakalpojumu attīstīšana Aizkraukles partnerības teritorijā”.

Sertificēts mērnieks Auseklis Bērziņš mērniecības un ar to saistīto pakalpojumu tirgū darbojas jau vairāk kā 20 gadus – kopš zemes reformas sākuma. Zemes reformas sākumā mērniecības darbos tika pielietota zemes robežu ierādīšanas metode, proti, darbu veica pamatā izmantojot mērlenti un pieejamos kartogrāfiskos materiālus, tādēļ datiem bija kritiski zema precizitāte. Pateicoties modernajām tehnoloģijām mērniecības metodes ir ievērojami attīstījušās un šobrīd MK noteikumi jau nosaka kā obligātu prasību izmantot instrumentālās uzmērīšanas metodi.

Pateicoties LEADER atbalstam, A.Bērziņš ir iegādājies robotizētu tahimetra komplektu Leica TS16 I. Tas ir pasaulē pirmais robotizētais tahimetrs, kas automātiski pielāgojas, lai nodrošinātu labāko mērīšanas rezultātu atbilstoši darba apstākļiem. Tehnoloģija palielina spēju saglabāt mērķa fiksāciju, ignorējot citus darba zonā esošus šķēršļus. Jaunā tehnoloģija sniedz līdz šim vēl nebijušu precizitāti, rezultātu uzticamību, mērījumu ātrumu un automatizācijas izpildījumu nākamajā, pašlaik visprogresīvākajā līmenī.

Komentāru nav
Pievienot komentāru
Tuvākie notikumi
Visi