Janvārī un februārī notiks „Dzīvo stāstu dienas” Sēlijā

08.01.2018.

Janvārī un februārī notiks „Dzīvo stāstu dienas” Sēlijā

 

2018. gada janvārī un februārī Sēlijā notiks „Dzīvo stāstu dienas”, kas ir viens no pirmajiem posmiem divu gadu ilgai aktivitāšu kopai, lai sekmētu Sēlijas mazo apdzīvoto vietu – „salu” ekonomisko potenciālu, izstrādājot un iedzīvinot vienotu Sēlijas lauku tūrisma produktu.

„Dzīvo stāstu dienas” notiks 17 Sēlijas „salās”, kurās tiks identificēts potenciāls sekmīga Sēlijas lauku  tūrisma produkta izstrādei: Ilūkstes novadā – Dvietē, Eglainē, Subatē; Aknīstes novadā – Asarē, Gārsenē; Jēkabpils novadā – Zasā, Dignājā, Kaldabruņā; Salas novadā – Biržos, Sēlpilī; Viesītes novadā – Elkšņos, Saukā, Ritē; Neretas novadā – Mazzalvē, Pilskalnē; Jaunjelgavas novadā – Staburagā, Secē.

„Dzīvo stāstu dienas” ietvaros katrā no salām notiks darbnīcas par iedzīvotāju vajadzībām, vēlmēm, iespējām un vietas potenciālu, t. sk. gan uzklausot stāstus, gan analizējot ekspertu izstrādātas katras vietas resursu kartes.

Pēc diskusijas ekspertu komanda kopā ar ieinteresētajiem dalībniekiem apmeklēs arī dažādus dabas, kultūras mantojuma, uzņēmējdarbības objektus, tiksies ar cilvēkiem un izzinās pieejamos pakalpojumus, izdzīvojot katras „salas” resursus un analizējot potenciālu iekļaušanai kopējā Sēlijas tūrisma produktā.

Aktivitātes mērķis nav vien tehniska tūrisma produkta izstrāde, bet ietver arī šo produktu iedzīvināšanu, nodrošinot gan seminārus un darbnīcas par dažādām jomām kapacitātes spēcināšanai un iedrošināšanai, gan arī pastāvīgas konsultācijas vietējiem iedzīvotājiem.

Projekta īstenošanas komanda no trīs Lauku partnerībām aicina „Salu” un to apkārtnes iedzīvotājus būt atsaucīgiem, neturēt savas labās idejas zem pūra un piedalīties „Dzīvo stāstu dienās” visās 17 „Salās”, lai veidotu skaistāku, interesantāku, gudrāku un atpazīstamāku Sēliju. „Dzīvo stāstu dienās” jo īpaši aicināti piedalīties vietējie iedzīvotāji, tāpat aicināti pievienoties arī novadu tūrisma, uzņēmējdarbības, kultūras un citi darbinieki, lauku konsultanti, plānošanas reģionu pārstāvji un ikviens cits, kas vēlas uzzināt vai iesaistīties Sēlijas salu tūrisma potenciāla pilnveidē.

„Dzīvo stāstu dienu” norises laiks un vieta publicēta projekta mājaslapā: https://www.facebook.com/selijassalas/

Dzīvo stāstu dienu koordinatore:
Zane Puriņa, t. 27884787

Projekta vadītāja:
Daina Alužāne, t. 22335439

Minētās aktivitātes tiek veiktas Lauku partnerības “Sēlija”, Aizkraukles rajona partnerības un Daugavpils un Ilūkstes novadu lauku partnerības “Kaimiņi” starpteritoriālās sadarbības projekta „„Sēlijas salas” – tematiskais tūrisms mazajās lauku apdzīvotajās vietās kā ekonomiskās un sociālās izaugsmes veicinātājs Sēlijā” ietvaros.

Komentāru nav
Pievienot komentāru
Tuvākie notikumi
Visi