3. kārtas projektu iesniegumu konkurss noslēdzies

27.06.2017.
3. kārtas projektu iesniegumu konkurss noslēdzies

Biedrības “Aizkraukles rajona partnerība” izsludinātās atklātu projektu iesniegumu pieņemšanas 3.kārta LAP 2014.-2020. aktivitāte 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”
Rīcībai R2
Atbalsts sabiedriskām aktivitātēm teritorijas iedzīvotājiem – 226 063,67 EUR

Iesniegti 22 projekti par summu 255 549,70 EUR (- 29 486, 00 EUR )

Iesniegto projektu skaits pa novadiem:
Pļaviņu novads – 3
Kokneses novads – 5
Jaunjelgavas novads – 6
Skrīveru novads – 2
Neretas novads – 4
Vecumnieku novads – 2
Rīcībai R3
Publiskās infrastruktūras uzlabošana pakalpojuma pieejamībai – 95 469,34 EUR
Iesniegti 17 projekti par summu 538 411,90 EUR (- 442 942, 00 EUR )

Iesniegto projektu skaits pa novadiem:
Pļaviņu novads – 3
Kokneses novads – 6
Jaunjelgavas novads – 4
Skrīveru novads – 2
Neretas novads – 1
Vecumnieku novads – 1

Komentāru nav
Pievienot komentāru
Tuvākie notikumi
Visi