Par kopsapulces sasaukšanu biedrībai “Aizkraukles rajona partnerība”

19.03.2017.

Par kopsapulces sasaukšanu biedrībai “Aizkraukles rajona partnerība”

2017. gada 28. martā  plkst. 13:00
Aizkraukles novada domes sēžu zālē
notiks biedrības kopsapulce.

Kopsapulcē tiks izskatīti sekojoši jautājumi:

  1. Partnerības padomes pārvēlēšana;
  2. Gada pārskata apstiprināšana;
  3. Biedru pienākumi un tiesības.

Ierašanās nepieciešama un ļoti vēlama. Ja nevēlaties būt par biedru biedrībā, vai vēlaties tajā iestāties, lūdzu uzrakstīt iesniegumu par izstāšanos vai iestāšanos tajā,  līdz šā gada 27. martam atsūtot uz e-pastu: alda.paura@aizkrauklespartneriba.lv

Ar cieņu,

administratīvā vadītāja Alda Paura

 

Tuvākie notikumi
Visi