Aizkraukles rajona partnerība izstrādā Sabiedrības virzītu vietējo attīstības stratēģiju 2014.-2020.gadam

26.08.2015.

Stratēģijas galvenie virzieni
Aizkraukles rajona partnerības teritorija – bijušais Aizkraukles rajons (6 novadu un viena novada 2 pagastu teritorija). Mērķis – veicināt labvēlīga vidi dzīvošanai laukos.
Analizējot īstenotās stratēģijas rezultātus un veicot iedzīvotāju aptaujas, galvenās problēmas laukos – darba vietu trūkums, līdz ar to lauku iedzīvotāji pamet laukus. Galvenais uzdevums- radīt darba vietas, veicinātu vietējās ekonomikas attīstību. Īpaši svarīga ir jauniešu nodarbinātība.
Veicināt lauku iedzīvotāju patriotismu un lepnumu par savu teritoriju, iesaistot iedzīvotājus pašiem radīt kvalitatīvas dzīves telpu -maza apjoma infrastruktūru – sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai, atbalstot iedzīvotāju apvienības (NVO).
Par nozīmīgu dabas vērtību iedzīvotāji uzskata Daugavu – jaunu atpūtas vietu un kvalitatīvas ainavas izveidošanu, kā nozīmīgu tūrisma attīstības resursu.
Balstoties uz Aizkraukles rajona partnerības pētījumu “ Vietējās pārtikas ražošanas nozares attīstības iespējām un vietējo pārtikas ražotāju atbalsta iespējām Aizkraukles rajona partnerības teritorijā” ļoti nozīmīgi resursi laukos ir zeme un meži, ar ko varam saražot vietējo produktu, bet maz iespējas šobrīd ir realizēt, tādēļ nepieciešama kooperācija un jaunu vietējo produktu tirdzniecības vietu un veidu radīšana.
Galvenie virzieni:
1. Ekonomiskās aktivitātes veicināšana Aizkraukles rajona partnerības teritorijā;
2. Sabiedrisko aktivitāšu veicināšana vietējās kopienās.
3. Maza apjoma publiskās infrastruktūras radīšana un saglabāšana, uzlabojot dzīves kvalitāti Aizkraukles rajona partnerības teritorijā.

Tuvākie notikumi
Visi