Iedzīvotāju forumā diskutē par nākotnes virzieniem uzņēmējdarbībā un kopienās

20.10.2022.

2022.gada 19.oktobrī Likteņdārzā, Koknesē notika iedzīvotāju forums par teritorijas attīstības virzieniem ar LEADER pieeju.

Sākumā administratīvā vadītāja Alda Paura informēja par sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2016. – 2020.gadam darbības novērtējumu. Pēc tam projektu vadītāja Ilvija Ašmane iepazīstināja ar īstenotajiem sadarbības projektiem 2016. – 2020.gada plānošanas periodā.

Savukārt biedrības “Latvijas Lauku forums” izpilddirektore Anita Seļicka vadīja darba grupas par LEADER nākotni un diskusijas par teritorijas attīstības virzieniem.

Rezultātā netika gūts atbalsts par kādu vienu konkrētu tēmu, ko vēlētos izcelt.

Nākotnes attīstības virzieni uzņēmējdarbībā:
1. Ilgtspējīga uzņēmējdarbība (t.sk. zaļā pāreja jeb “green transition”),
2. Zaļais publiskais iepirkums,
3. Sociālā uzņēmējdarbība,
4. Jauniešu uzņēmējdarbība,
5. Digitalizācija, mobilitāte.

Nākotnes attīstības virzieni kopienu atbalstam:
1. Starptautiskā un starpteritoriālā sadarbība,
2. Stratēģiskie projekti teritorijā,
3. Kopienu iniciatīvas, t.sk. viedie ciemi un energokopienas.

Komentāru nav
Pievienot komentāru
Tuvākie notikumi
Visi