AICINĀJUMS uz MK “Vecmēmele” organizētām sacensībām pa “Lidojošo šķīvīti”!

06.08.2022.

Aizkraukles novada medniekiem uz MK “Vecmēmele” organizētām sacensībām pa “Lidojošo šķīvīti”.

Pasākuma norise 2022.gada 18.augustā plkst.14.00 mednieku apmācību laukumā MK mājā “Valteri”, Mazzalves pagastā, Aizkraukles novadā.

Kontakta tel. 29220292

Neretas novada biedrība “Mednieku klubs “Vecmēmele”” sadarbībā ar biedrību “Aizkraukles rajona partnerība” realizējusi projektu par mednieku apmācību laukuma izveidi, kas atbalstīts LEADER programmā. Projekta ietvaros grantētu pievadceļu vietā ir izveidots asfaltēts laukums un piebraucamais ceļš, iegādāta mednieku šaušanas prasmju trenēšanai paredzētā šķīvīšu metamā mašīna. Eiropas naudas līdzekļu piesaistīšanas mērķis ir ieinteresēt un iesaistīt medību procesā vietējās teritorijas — Neretas novada Mazzalves, Zalves un Pilskalnes pagastu — iedzīvotājus, jauniešus, mācot viņiem medību iemaņas, drošības tehniku, medījamo dzīvnieku selekcijas pasākumiem augstvērtīgu medību trofeju iegūšanu, medību infrastruktūras veidošanu (medību torņu būvniecība, “vārnu kāju” veidošana), attīstot šaušanas prasmi, izmantojot lidojošo māla šķīvīšu stendu, organizēt sacensības vietējo iedzīvotāju un mednieku starpā šaušanā pa lidojošu māla šķīvīti.

Komentāru nav
Pievienot komentāru
Tuvākie notikumi
Visi