Semināri par LEADER 9.kārtu – 03.12.2021. un 16.12.2021.

22.11.2021.

Biedrība “Aizkraukles rajona partnerība”

03.12.2021 un 16.12.2021

rīko seminārus par LEADER aktivitātēm

17.12.2021 – 17.01.2022 izsludināta 9.kārta uzņēmējdarbībai

Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākumā 19.2 Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītu vietējās attīstības stratēģiju – aktivitātē “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”.

 Darba kārtība

Laiks Saturs
10:30 – 11:00 Pieslēgšanās Zoom (ar vārdu un uzvārdu)
11:00 – 12:00 Pieļautās kļūdas projektos, būvniecība, cenu aptauja. LAD Lielrīgas reģionālās pārvaldes speciālisti.
12:00 – 13:00 Par projektu konkursu 9.kārtu: rīcības plāns, plānotās aktivitātes, normatīvie akti, rokasgrāmata, pašnovērtējuma veidlapa, projektu vērtēšanas kārtība, kritēriji.
13:00 – 14:00 Projekta iesnieguma sagatavošana EPS sistēmā

 

Darba kārtība (pdf)

Pieteikšanās saite semināram: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScbjL8xig95toxFCBNuKikS6KKmRaXTg_XN0p3QJnzrG8ZrLQ/viewform

Kontaktinformācija

Alda Paura

Tālr. 29487108

e-pasts: alda.paura@aizkrauklespartneriba.lv

mājas lapa: www.aizkrauklespartneriba.lv

Komentāru nav
Pievienot komentāru
Tuvākie notikumi
Visi