Semināri aktīviem iedzīvotājiem

13.10.2021.

Projekta Nr. 2021.LV/NVOF/MIC/031/10 “Iedzīvotāju stiprināšana par pilsonisko līdzdalību Aizkraukles rajona partnerības darbības teritorijā” ietvaros notika divi semināri iedzīvotājiem.

2021.gada 21.septembrī Jaunjelgavas kultūras nama pagalmā aktīvie iedzīvotāji pulcējās uz semināru “Iedzīvotāju padomes un finansējuma iespējamība pilsoniskajā līdzdalībā jaunajā Pašvaldību likumprojektā”.

Daudz jauna uzzinājām no pieredzējušā lektora Ulda Dūmiņa, kurš ikdienā ir Zemgales NVO centra valdes priekšsēdētājs, Aktīvo iedzīvotāju fonda reģionālais koordinators, kā arī Jelgavas domes deputāts.

Semināra laikā tika apskatītas 3 galvenās tēmas:

  • Esošā situācija – likumos noteiktās sabiedrības līdzdalības iespējas pašvaldībās, tādas kā pašvaldību domju vēlēšanas; sūdzību un ierosinājumu izskatīšana; atklātas domju un to komiteju sēdes; domes sēžu protokolu pieejamība; deputātu pieņemšanas; sabiedriskās apspriešanas; gada publiskā pārskata sagatavošana;
  • Jaunais Pašvaldību likuma projekts – par sabiedrības iesaisti pašvaldības darbā; kā domes sēdēs izskatāmu lēmuma projektu var iesniegt iedzīvotāju padome; kā darbosies iedzīvotāju padomes; par līdzdalības budžetu, lai veicinātu pašvaldības iedzīvotāju iesaisti teritorijas attīstības jautājumu izlemšanā
  • Līdzekļu piesaistes iespējas interešu pārstāvniecībai.

U.Dūmiņš aicināja visus sekot līdzi un aktīvi izteikt savu viedokli par jauno Pašvaldības likumprojektu.

2021.gada 8.oktobrī ar savu aktivitāti pārsteidza Sunākstes pagasta iedzīvotāji, kas saieta namā bija ieradušies kuplā skaitā uz semināru “Lauku iedzīvotāji kā attīstības dzinējspēks jaunajos apstākļos. Ko tālāk? Praktiski. Iekļaujoši. Rezultatīvi”.

Semināru vadīja lauku attīstības eksperte, biedrības “Latvijas Lauku forums” izpilddirektore Anita Seļicka.

 

Lektore vēlreiz apliecināja, ka lauki nav tikai vieta lauksaimniecībai, bet tā ir resursiem bagāta telpa dažādām aktivitātēm un inovācijām.

Daudz tika runāts par saliedētām iedzīvotāju kopienām. Sunākstieši saņēma atbildes par viedajiem ciemiem, kur vietējie iedzīvotāji var uzņemties atbildību par dažādiem izaicinājumiem un kopīgiem spēkiem uzlabot teritorijas dzīvotspēju, lai cilvēki nepamestu vietējās teritorijas, pārceļoties uz galvaspilsētu vai dodoties prom no Latvijas.

Komentāru nav
Pievienot komentāru
Tuvākie notikumi
Visi